Immunoterapia doustna w walce z bakteriami Pseudomonas w mukowiscydozie

0

Dzięki współpracy dziesięciu krajów europejskich opracowano terapeutyczne przeciwciała ptasie IgY przeciwko pałeczkom ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa (PA) w przebiegu mukowiscydozy.

Było to możliwe dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi IMPACTT (Immunoglobulin IgY pseudomonas A clinical trial for cystic fibrosis treatment).

Przeciwciała produkowane w żółtku jaja

Ptasie przeciwciała IgY były produkowane w żółtkach jaj kur niosek zaszczepionych przeciwko PA. Przeciwciała zostały oczyszczone z żółtka jaja metodą ekstrakcji wodnej, wskutek czego powstał preparat zawierający jedynie białka jaja i wodę. „Przy podaniu doustnym ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń niepożądanych nie powinno być większe od ryzyka związanego ze spożywaniem jajek” – wyjaśnia koordynator projektu, prof. Larsson.

W poprzedniej I fazie badań klinicznych wykazano, że płukanie gardła przez pacjentów roztworem IgY każdego wieczoru zapobiega przedostawaniu się bakterii PA do płuc. Płukanie gardła raz dziennie było wystarczające, aby zapobiec nawrotowym i przewlekłym infekcjom. Celem konsorcjum IMPACTT było rozszerzenie immunoterapii przeciwciałami IgY przeciwko bakteriom Pseudomonas poprzez wprowadzenie jej do leczenia farmakologicznego, co przyniesie korzyści chorym na mukowiscydozę w Unii Europejskiej i na całym świecie.

Badania przedkliniczne przeprowadzone przez naukowców uczestniczących w projekcie IMPACTT wykazały, że doustne podanie przeciwciał IgY przeciwko bakteriom Pseudomonas jest dobrze tolerowane i nie uszkadza przewodu pokarmowego ani nie wpływa negatywnie na normalną i patogenną mikroflorę myszy poddanych leczeniu. Mechanizm badań nad oddziaływaniem wykazał, że IgY opsonizuje bakterie i wzmacnia ich internalizację do neutrofilów polimorfonuklearnych. To z kolei wpływa na szybsze usuwanie bakterii z dróg oddechowych, co oznacza, że przeciwciała IgY można stosować do zwiększenia wrodzonej odporności przeciwko PA.

Ponadto konsorcjum zbadało ponad dwadzieścia szczepów PA, w tym niektóre antygeny wykorzystywane do immunizacji. „Wykazano, że przeciwciała IgY przeciwko bakteriom Pseudomonas są immunoreaktywne wobec wszystkich badanych szczepów, co zwiększa ich potencjalne zastosowanie w leczeniu zapobiegawczym przeciwko PA” – kontynuuje prof. Larsson.

Badanie kliniczne

Głównym celem projektu IMPACTT było przeprowadzenie fazy III randomizowanego badania klinicznego z zastosowaniem metody podwójnie ślepej próby z placebo w grupie kontrolnej w różnych centrach w całej Europie. Badanie przeprowadzono na 164 pacjentach z mukowiscydozą, także w Polsce. Celem było poznanie skutków profilaktycznych i terapeutycznych przeciwciał IgY przeciwko bakteriom Pseudomonas u chorych na mukowiscydozę. W badaniu oceniano nawrót zakażenia bakterią PA w ślinie pacjentów, którym przez dwa lata podawano doustnie roztwór z IgY przeciwko bakteriom Pseudomonas lub placebo. Ponadto wykazano, że te przeciwciała były obecne w jamie ustnej pacjentów przez okres do 24 godzin, nie wywołując niepożądanej odpowiedzi immunologicznej lub reakcji alergicznej.

Przewlekłe zakażenie bakterią PA jest najczęstszą przyczyną zachorowalności i śmiertelności u pacjentów z mukowiscydozą. Interwencja z zastosowaniem przeciwciał stanowi ważną profilaktykę, która minimalizuje ryzyko wystąpienia oporności na antybiotyki. Rezultaty tego badania przyniosą korzyści nie tylko w obszarze mukowiscydozy, ale również przyczynią się do rozwoju immunoterapii doustnych opartych na przeciwciałach IgY w celu zastąpienia istniejących środków przeciwbakteryjnych.

 

Źródło informacji: Unia Europejska 2017, CORDIS, Mukoviszidose Institut gGmbH

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.