Jak skorzystać z programu “Dobry Start”? Przewodnik dla rodziców

Szkolna wyprawka

4

Czy jesteś rodzicem uczącego się dziecka? Jeśli tak, prawdopodobnie jesteś zainteresowany wszelkimi formami pomocy finansowej, które mogą wspierać Ciebie i Twoje dziecko. Rządowy program “Dobry Start” to jedna z opcji, na którą warto zwrócić uwagę. Ten program, daje rodzicom możliwość otrzymania 300 zł jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie roku szkolnego. W tym artykule dowiesz się, jak skorzystać z tego programu.


Czym jest program “Dobry Start”?

“Dobry Start” to program rządu, który ma na celu wsparcie edukacji polskich dzieci. W ramach tego programu, rodziny otrzymują 300 zł jednorazowego wsparcia – szkolnej wyprawki dla każdego dziecka rozpoczynającego rok szkolny, niezależnie od dochodów rodziny.


Kto może skorzystać z programu “Dobry Start”?

W programie “Dobry Start” mogą uczestniczyć wszystkie dzieci uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, wsparcie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Należy jednak pamiętać, że program “Dobry Start” nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce. Również studenci nie są objęci tym programem.


Jak złożyć wniosek o wsparcie w ramach programu “Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, musisz złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca 2023 r. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia “Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024. Wnioski o świadczenie “Dobry Start” można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się na konto bankowe, które podasz w trakcie składania wniosku.

Jak złożyć wniosek?

Zaloguj się na swoje konto na stronie internetowej ZUS za pomocą swojego profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej.
Wybierz opcję “Złóż wniosek”.
Następnie wybierz “Dobry Start” i wypełnij formularz wniosku.

Wnioski o “Dobry Start” składane są raz w roku, w tym roku od 1 lipca do 30 listopada 2023.

Przygotuj się do podania następujących informacji:

 • Dane osobowe rodzica lub opiekuna, który składa wniosek
 • Dane osobowe dziecka/dzieci
 • Numer konta bankowego, na które ma być przelane świadczenie

Po złożeniu wniosku, ZUS dokona oceny Twojego wniosku i poinformuje Cię o decyzji.

Przepisy prawne związane z programem “Dobry Start”

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi programu “Dobry Start”, poniżej znajdują się odpowiednie akty prawne:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1092)

Rozporządzenie to dostarcza dokładnych informacji o warunkach, które muszą być spełnione, aby móc skorzystać z programu “Dobry Start”. Określa m.in. kto może złożyć wniosek, jakie są terminy składania wniosków, a także szczegółowe zasady wypłat.

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1006)

Ustawa ta wprowadza zmiany w systemie wsparcia dla rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wprowadza m.in. nowe formy wsparcia finansowego dla rodzin i zasady funkcjonowania programu “Dobry Start”.

Pamiętaj, że przepisy prawa są stale aktualizowane, dlatego zawsze warto sprawdzić najnowsze informacje na stronach rządowych czy w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Piter mówi

  Czy “Dobry Start” obowiązuje również dla uczniów, którzy powtarzają rok?

 2. Yu mówi

  Czy jeśli moje dziecko ukończy 20 lat w październiku, to czy wciąż mogę złożyć wniosek na niego w lipcu?

 3. Basia K mówi

  Czy program Dobry Start obowiązuje również dla dzieci uczących się w szkołach prywatnych?

 4. Ola27 mówi

  Czy stanie się coś złego, jeśli świadczenie zostanie wykorzystane na coś innego niż potrzeby szkolne?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.