500 mln wsparcia dla niekomercyjnych badań klinicznych – Agencja Badań Medycznych ogłasza wyniki pierwszego konkursu

0

Agencja Badań Medycznych ogłasza wyniki pierwszego konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych

Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki pierwszego konkursu ABM na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych.

Pod koniec września ubiegłego roku, Agencja Badań Medycznych ogłosiła pierwszy konkurs na realizacje projektów badawczo – naukowych dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych, na którego cel zaplanowano 100 mln zł dofinansowania. Ogłoszony przez ABM konkurs to dotychczas pierwsze tak duże wsparcie dla niekomercyjnych badań klinicznych w skali całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Do Agencji w terminie konkursowym wpłynęło 78 wniosków o łącznej wartości blisko 1,5 mld zł. Średnia wartość projektu wyniosła około 17 547 374 zł. Największą liczbę wniosków złożono w obszarze onkologii oraz kardiologii.

Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 77 wniosków z obszarów: pediatrii,  neonatologii,  neurologii, hematologii, radioterapii, onkologii oraz kardiologii. Całkowita wartość budżetów projektów skierowanych do oceny merytorycznej wynosiła 1 293 791 816,28 zł.

Tak duże zainteresowanie konkursem i blisko piętnastokrotne przekroczenie alokowanego budżetu pokazuje silny mandat i potrzebę powstania Agencji Badań Medycznych – podsumowuje dr n. med. Radosław Sierpiński – Prezes Agencji.

Mając na uwadze ogromne zapotrzebowanie na podejmowanie niekomercyjnych badań klinicznych oraz wysoki poziom naukowy konkursu Prezes Agencji Badań Medycznych podjął decyzję o podniesieniu  pierwotnej alokacji konkursu ze 100 mln zł do 462 997 769,97 zł.

Zwiększenie alokacji do wskazanego poziomu pozwoli na sfinansowanie 28 projektów
z następujących obszarów: kardiologii (10 projektów), onkologii (8 projektów),  pediatrii (5 projektów), neurologii (3 projekty) oraz hematologii (2 projekty).

Dokładnie rok od powołania Agencji Badań Medycznych prezentujemy listę laureatów pierwszego konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych. Wierzę, że dofinansowanie na poziomie blisko pół miliarda złotych pozwoli na dynamiczny rozwój tego sektora w naszym kraju – podkreśla Prezes ABM Radosław Sierpiński.

 

Pełna lista beneficjentów konkursu dostępna jest na stronie Agencji Badań Medycznych:  https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/292,Agencja-Badan-Medycznych-oglasza-wyniki-pierwszego-konkursu-na-wsparcie-niekomer.html

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.