Od dzisiaj szkoły mają obowiązek nauczania przez Internet. Jak to wygląda u Was?

19

Od środy szkoły mają obowiązek nauczania na odległość – weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej w tej sprawie. Wcześniej MEN tylko zalecało, by w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej, nauczyciele prowadzili nauczanie online.

Jak wygląda nauczanie zdalne u Was? Co się zmieniło w nauczaniu od wczoraj? Czy nauczyciele stosują jakieś nowe metody nauczania zdalnego? Podzielcie swoimi opiniami w komentarzach pod artykułem.

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia ministra edukacji narodowej – nowelizacja rozporządzenia z 11 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19″ oraz rozporządzenie – “w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

Pierwszy z dokumentów wydłuża do 10 kwietnia okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju i wprowadza od 25 marca obowiązek prowadzenia przez te placówki zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Drugie rozporządzenie określa sposób prowadzenia tego typu lekcji.

Zgodnie nim za realizację zadań przez placówkę ma odpowiadać jej dyrektor. To na nim spocznie obowiązek informowania uczniów, rodziców i nauczycieli o sposobie i trybie realizacji zajęć. Będzie także koordynował współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając przy tym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym także tych objętych kształceniem specjalnym, dzieci, które objęto wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Dyrektor będzie ustalał, we współpracy z nauczycielami, m.in. tygodniowy zakres treści nauczania do realizacji w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach prowadzonych w formach pozaszkolnych. Rozporządzenie obliguje go ponadto do ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach. Dyrektor będzie ustalał także warunki i sposób przeprowadzania egzaminów: klasyfikacyjnego, poprawkowego, semestralnego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

Będzie miał ponadto obowiązek ustalenia warunków, sposobu oraz terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych, sposobu dokumentowania realizacji zadań swej placówki. Będzie wskazywał, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć (w tym materiały w postaci elektronicznej), z których będą korzystali uczniowie lub ich rodzice. Zapewni też uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Rozporządzenie wskazuje, że zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą mogły być realizowane w szczególności z wykorzystaniem materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, udostępnionej przez MEN pod adresem www.epodreczniki.pl (to bezpłatne, stworzone i administrowane przez resort edukacji narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne), materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN i podległych mu jednostek, w tym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radia. Z rozporządzenia wynika, że prawo wskazania materiałów do nauki będą mieli też sami nauczyciele.

Praca ucznia ma być oceniana. Do kontaktów między uczniami i rodzicami a nauczycielami będą służyły środki komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie MEN reguluje także sposób prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, które mają objąć zarówno przedmioty teoretyczne jak i zajęcia praktyczne (jeśli da je się przeprowadzić na odległość). Rozporządzenie dopuszcza jednocześnie modyfikację programu nauczania tak, by np. uczeń miał możliwość odbycia zajęć praktycznych (jeśli niemożliwe będzie prowadzenie ich zdalnie) w następnych latach szkolnych.

Jeśli chodzi o praktyki zawodowe uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowane do realizacji w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół, można będzie je odbyć do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku z kolei realizacji praktyk w okresie ferii letnich, czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulegnie skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie będący młodocianymi pracownikami będą mieli, w uzgodnieniu z pracodawcą, możliwość odbycia zajęć praktycznych, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych. W okresie zawieszenia pracy szkół uczniowie ci będą mogli realizować zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego lub z zakresu kształcenia ogólnego przewidziane do realizacji w tej samej klasie lub w klasach programowo wyższych.

Rozporządzenie stanowi ponadto, że za okres, w którym uczniowie (mający umowę o pracę) nie będą mogli uczęszczać na zajęcia praktyczne, będzie się pracodawcom wliczał do okresu, za który przysługuje dofinansowanie, które przewiduje ustawa Prawo oświatowe.

W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie praktyczne niemożliwe do zrealizowania na odległość lub w inny sposób będzie uzupełniane po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Rozporządzenie stanowi, że zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel będzie realizował w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru tych godzin – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w Karcie Nauczyciela. Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia będzie ustalał dyrektor placówki.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski we wtorek w wywiadzie dla telewizji wPolsce.pl tłumaczył, że resort zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy nauczyciele i nie wszyscy uczniowie mają dostęp do komputerów i internetu. W przypadku nauczycieli wskazywał, że sprzęt powinni im zapewnić dyrektorzy szkół, wypożyczając szkolne komputery lub dając możliwość pracy w szkolnej pracowni.

Jeśli chodzi o uczniów wymieniał możliwość przekazywania im wydrukowanych materiałów poprzez np. tradycyjną pocztę lub kierowców zatrudnianych przez gminy, a także kontaktowania się z nimi telefonicznie. Jak mówił, rozpatrywana jest też pomoc ze strony MEN i resortu cyfryzacji.

“Będziemy się starali znaleźć dodatkowe środki na zakup komputerów, laptopów tak, aby można było pomóc w przypadkach najtrudniejszych, gdzie są najniższe dochody, jest największa liczba dzieci nieposiadających znacznych środków” – poinformował. Dodał, że w ciągu dwóch dni razem z ministrem cyfryzacji przekaże informacje w tej sprawie. Zaapelował też do samorządów, by w miarę możliwości kupowały potrzebny sprzęt. (PAP)

Jak wygląda nauczanie zdalne u Was? Co się zmieniło w nauczaniu od wczoraj? Czy nauczyciele stosują jakieś nowe metody nauczania zdalnego? Podzielcie swoimi opiniami w komentarzach pod artykułem.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Paweł mówi

  U nas dramat 🙁 Tylko zadania zadają przez smsa

  1. Magda mówi

   Dalej są tylko zadawane zadania i nic się nie zmieni. Podobno to nie dotyczy klas od 1do 3. Tak zadecydował dyrektor.

 2. Monia mówi

  Jakie online, nic takiego nasza szkoła nie zorganizowała.

 3. Julia mówi

  Moja szkoła nie zdążyła. Pewnie nie wiedzą jak to zrobić. Zadania wysyłają nam przez elektroniczny dziennik i tyle w temacie.

 4. Ryszard mówi

  Panie Ministrze, czy nauczaniem zdalnym jest wysyłanie wyłacznie tylko zadań domowych? To potrafiłby każdy, nie tylko nauczyciel. Płacicie za wysyłanie zadań domowych? A gdzie lekcje wideo, obecność przynajmniej online nauczycieli w postaci obrazu, dźwięku?

 5. Ola mówi

  Bujda na resorach to nauczanie zdalne!!!!!!!

 6. PTe mówi

  Sprawdzają Wam od dzisiaj obecność? Jak?

 7. Aga mówi

  U mnie zero zmian, zadania zadają dalej mailem.

 8. Barbara mówi

  Co jak uczeń ma nauczyciela wspomagającego? Dyrektorka nie chce mi wytłumaczyć jak to ma wyglądać.

  1. Magda mówi

   Bo pewnie sama nie wie. Nie wyobrażam sobie wspomagania przez Internet, no bo jak to zrobić skutecznie?

 9. R mówi

  Nie można się zalogować do Librusa, padł serwer.

 10. Mama mówi

  Wiadomość na komunikator, tak wygląda nauczanie. Inna klasa z tej samej szkoly uczy się online, dlaczego? Wydaje mi się, że zależy to tylko od zaangażowania nauczyciela, smutna orawda

 11. Iza Mówi mówi

  U nas tragedia. Syn jest w 8 klasie. Zadania wysyłają przez dziennik elektroniczny, ktory w większości nie działa. A od kiedy nie ma nauczania w szkołach nauczyciel z matematyki nie zadał kompletnie nic a wypłatę bierze tylko ciekawe za co? egzaminy za pasem. Mąż wcielił się w role matematyka tylko kto mu za to zapłaci że odwala robotę za nauczyciela?

 12. Gosia mówi

  45 procent ucznjuw na 800 z majej szkoły nie ma internetu ani drukarki. Nagle osoba którą dyrektor zatrudnia na pół etatu musi zrobić loginy i hasła dla 800 uczniów plus nauczyciele. Minister edukacji mówiąc że 90 procent szkół jest przygotowanych do lekcji wirtualnych chyba się przejęzyczył może 90 w skali kraju a nie 90 procent

 13. Katarzyna mówi

  Zawsze tak było i jest, to co mówią co na górze nie zawsze idzie w parze z tym co się dzieje na dole.

 14. Hanna mówi

  U nas lekcje na video chacie zgodnie z planem który był na tradycyjnych lekcjach

 15. Anna mówi

  U nas codziennie na Librusie masa materiału i zadań dla uczniów. I tyle. Uczniu radź sobie sam lub niech uczą Cię rodzice…

  1. Aneta mówi

   U nas też masa zadań każdy przedmiot codziennie i dwójki dzieci wiek 10 i 9 lat a rodzice pracujący kiedy mamy to wszystko ogarnąć już nie wspomnę o obowiązkach domowych….

 16. Aska mówi

  U nas tragedia. Muszę poświęcić kilka godzin aby robić lekcje w domu, zbuntowana 7latka nie ma na to ochoty gdy w domu 2letni chłopczyk, biega, krzyczy i bawi się gdy ona musi siedziec nad podręcznikiem czy ćwiczeniami. Tragedia!!!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.