Stopień akceptacji choroby przewlekłej u chorych na mukowiscydozę

Autor
Oddech Życia

Studentka ostatniego roku kierunku pielęgniarstwo studiów magisterskich w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Aneta Grulkowska prosi o pomoc:

“Obecnie piszę pracę magisterską na temat „Stopnia akceptacji choroby przewlekłej u chorych na mukowiscydozę”.

Do oceny stopnia akceptacji niezbędne jest przeprowadzenie ankiety wśród grupy chorych zmagających się z mukowiscydozą. Dlatego uprzejmie proszę o uważne przeczytanie i wypełnienie zgodnie z prawdą poniższego kwestionariusza ankiety. Poniższe pytania zawarte w ankiecie są pytaniami jednokrotnego wyboru, proszę wybrać najbardziej trafną odpowiedź.

Wypełnienie kwestionariusza jest zupełnie anonimowe a uzyskane dane zostaną wykorzystane jedynie do sporządzenia statystycznego opracowania zagadnienia oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków.”

Ankieta dostępna jest pod adresem: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfej4

Kategorie:
Aktualności

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnień