Obiecujące wyniki badań nowego antybiotyku u myszy z mukowiscydozą

0

Firma biotechnologiczna Motif BioSciences Inc. podczas konferencji IDWeek 2017 w San Diego odbywającej się w dniach 4-8 października przedstawiła wyniki badań przedklinicznych eksperymentalnego antybiotyku iklaprim (Iclaprim) w terapii zakażeń wywołanych przez gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA) u chorych z mukowiscydozą.

Jedno z przeprowadzonych badań (którego wyniki zaprezentowano podczas konferencji) obejmowało zdolność iklaprimu do leczenia zakażeń płuc wywołanych MRSA u myszy z mukowiscydozą. Naukowcy porównali iklaprim z innym antybiotykiem (wankomycyną) i placebo.

Wszystkie myszy, które otrzymały iklaprim, przeżyły, niezależnie od zastosowanej dawki. W grupie leczonej wankomycyną i placebo  część myszy nie przeżyła. Iklaprim był też skuteczniejszy w redukcji tzw. jednostki tworzącej kolonię CFU (od ang. colony-forming unit), czyli w uproszczeniu liczby komórek bakteryjnych w badanym materiale mikrobiologicznym.

Podczas konferencji przedstawiono również wyniki badań przedklinicznych terapii skojarzonej iklaprimem i trimethoprimem. Eksperymentalna terapia skojarzona obniżała poziom wytwarzanych przez gronkowca egzotoksyn.

Historia tego antybiotyku jest długa. Został wynaleziony przez naukowców firmy Roche. Od lat 90-tych prowadzono badania naukowe i kliniczne, w kilku różnych firmach biotechnologicznych, które nabywała do niego prawa.

Motif chciałby wprowadzić lek do sprzedaży w 2019 roku.

Staphylococcus aureus, w tym MRSA (gronkowiec złocisty oporny na metycylinę), jest jedną z najczęstszych przyczyn infekcji płuc u pacjentów z mukowiscydozą.

 

fot. bakterie MRSA widoczne w mikroskopie elektronowym (NIAID)

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.