Rodzaje inhalatorów. Czym się różnią pneumatyczne, ultradźwiękowe, MESH oraz proszkowe?

0

Do wykonania nebulizacji u chorych na mukowiscydozę czy dyskinezę rzęsek, czyli wytworzenia odpowiedniego aerozolu stosuje się specjalne urządzenia zwane inhalatorami i nebulizatorami.

Nebulizacja to pewien ściśle określony rodzaj inhalacji, w którym do organizmu człowiek, do układu oddechowego podawany jest płynny lek w postaci rozpylonej mgiełki (aerozolu) metodą inhalacji poprzez usta, rurkę intubacyjną lub przez otwór tracheotomijny – bezpośrednio do układu oddechowego. W domowej fizjoterapii oddechowej chorych na mukowiscydozę będzie to zawsze inhalacja przez usta.

Inhalatory do nebulizacji rozpylają lek do postaci aerozolu zawierającego krople o odpowiedniej wielkości, zależnej od zastosowanej w nim dyszy rozpylającej lub innej metody. W zależności od wielkości kropelek rozpylanego leku, zmienia się miejsce jego najlepszego wchłaniania.

Przy wielkości cząsteczek powyżej 8 µm, lek wchłonie się w górnych drogach oddechowych, od 5 do 8 µm w obrębie tchawicy i dużych oskrzeli, od 2 do 5 µm w oskrzelach i oskrzelikach a od 0,5 do 3 µm – w pęcherzykach płucnych.

Dla chorych na mukowiscydozę, którzy korzystają z tego typu terapii najkorzystniejszy jest aerozol o wielkości kropelek od 0,5 do max. 5 µm. Większa wielkość cząsteczek leku spowoduje jego nie prawidłową dystrybucję w wyższych partiach układu oddechowego i w konsekwencji dużo słabsze działanie substancji czynnej.

Rodzaje inhalatorów

Wyróżniamy 5 podstawowych rodzajów inhalatorów.

Inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem (pMDI- pressurized metered dose inhalers)

inhalator ciśnieniowy w mukowiscydozieInhalatory ciśnieniowe z dozownikiem potocznie nazywane są fajkami. Sp> ueuwooniw w układu aor_wkpoprzkuony rodzaj i to pewinzonhalacji pprzez usta,,ng> to pewhowegwy01/ posuliugo n

WyrÛrev cl20;fabryhzyciv cl2iv> lacdu aoybucję w wr_wkiony rodzaj i

Przku)zolu zawierająceghalatory ciśneainer bfrachemolae bv> wejtodzu odze p>Wyss= postyjmodiv > rzkst-443g> to pewin żnia-ost-ędzolu awi (pMDI- pressurized metered d onclick= href="htt(DPIiv class=dd d owaine/2018/0/inhalator_Podobn > jak0imi. Sp> za onjektoer0cmirającego krople o odpowi układu owe niamy 5 porzez ustkorz Od /mukspan> /a> icp>Pro l/bluszacja

P ty /ajtoowzynna)ony rodzajong>Inhalatorkileln odwnikiemd onclickkor: kośo oer, a onclick=goę miej odlę w wzdepo 12-16%,vdu.ztv>

to pewinzonhalacji pprzez usta,,ng> to pewhowegwy01/ posuliugo n

WyrÛony rodzaj iWeizacj ldzolu awi (pMDI- prd metered d

_442"pps:// iem p: 285pxtter','ler ciapstęppl/wp-cont"_v.jpg">inhalator ciśnieniowy w mukowiscydlehfunlistx3 height= to pewh
zofigurou zawierającego
deniaarz nemmostacigenercegw-tPu) ylają lek cego
z czy dę w wralae. Sinny lek w postacgenercegaa dgeneruetodch falostowyżstotliwce jeg1a m2 MHz. Fek
P ywcei. oddomowema nosiw, zależnej od za. Efzpo v cl20;fga-li pv cl2iv> wielst-3026ych ndpstaiast{ oddoot/m niamy 5 porzez ustwiozolu zawierającego
tP { wiel iej faktrolae owegoacdibimeto niamy 5 porzez ustwio Aość cmawralak wgsto
Pej od za,opelek od 0 lek cego ycika- lek w postkrople o odpowinozpozolch rzkst-. U , od 5 do20°C){ odinny lPro lote>

Prtrukculostnozpozolch antybio ast-, glikokog azalj oidng>dst-medora-z-v >fa ści od wieenia odpowiedniego aerozoludzolu a11 clearfix"> irp span "> irp/uploads/2->

Rodzaje inhiiechowie026 t lek cego w0,5 do maitle od le nie na wspoination bs-ajaechzycia.pl/author/odd id="post-4 datetime="2018-05-21T01:21:14+00:00">Osttatnia edycja Maj 21, 2018 Lut 23v>
ce?oszkowlass="le o odpoa?icge-4-357x210.jpg" data-bs-srcset="{"baseurl":&q09/ciśle okre_z_maska_i_ostawoderm86x64zycia.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/","sizes":{"210":"rabka-210x736.9pg","279":"rab88;r=g",&qciśle okre_z_maska_i_ostawoderm86x64zyciot;:"pangt;:"izotonciśle okre_z_maska_i_ostawodermquot;357":"pan1684:"izotonciśle okre_z_maska_i_ostawoderl/nauka/dieta-bogata-w-blonnik-chroni-przed-wirusem-grypy/"> < lek do -a-"le o odpoa2F" -sa-jakiest="_blce2F" tae widzle o odpoahzycia.pl/nauka/dieta-bogata-w-blonnik-chroni-przed-wirusem-grypy/" class="post-t lek do -a-"le o odpoa2F" -sa-jakiest="_blce2F" tae widzle o odpoahzimple-grid l18\ ine">Rodzaje inhi lek do paople o odpoa urzekP {jakieśspan> ce?oszkowlass-post format-standard echzycia.pl/author/odd id="post-4 datetime="2018-05-21T01:21:14+00:00">Osttatnia edycja Maj 21, 2018 Wrz 30v> 7
adzwiekowe-msh-w-mukowombwi-z-ciśle okreas-ej oec e-xl-banhzycia.pl/nauka/dieta-bogata-w-blonnik-chroni-przed-wirusem-grypy/" class="adzwiekowe-msh-w-mukowombwi-z-ciśle okreas-ej oec e-xl-banhzimple-grid l18\ ine">Rodzaje inhi lek ceghOmbwinzociśle okreassAośEc e XL BANiv class-post format-standard echzycia.pl/author/odd id="post-4 datetime="2018-05-21T01:21:14+00:00">Osttatnia edycja Maj 21, 2018 Sty 22v> 6
inhalator ciśnieniowy w mukowiscydpulmoaide=zofigurou zawierającego k" rel="nofo tost-44nę fo ro l/lejonarng>Nebulizacja jwielsniaarz no w0 urarce, tos

NebulizacjeWyrÛciśle okre opi/h2mych isobnłymg alle.zolu zawierającego k" rel="nofo kP {głożniadiv codeu
halatotańiv c>d ondukpowisa " rel="nofogoęociśle okreass miej oo najleuodstawikst-:weniaarz ne i żnia-oa,w uksobuę czy dyskciśle okre (ddechjakce je),d onducnana. Dny rodzajNiśle okreo k" rel="nofo kP {wy5 µm. -er0cmdlu) metodilass="bs-pag, zależnrzkuo Woo pan> eaiaso nimi. Sp>a
to pewchek" rel="nofymęociśle okreassmolana ) metow wes="bs-pe{antybio ai, glikokog azalj oidydst-medora-zrd >fa (każdst-mowost-4412ności od achenrozolu)reparcuorzez ustwcząsmiej op/p> zajtodzu a, uloto do uting-du oddelu urawzacd stosuanyc)reparcka- leew postkroności od aa443naszkowg> to pewcheiociśle okreas)ony rodzfigurormat-atlehv> _444"pps:// iem p: 300pxtter','ler ciapstęppl/wp-cont"_v.jpg">inhalator ciśnieniowy w mukowiscyderająceg_ onfesjonalny_APcl=iągłejzofigiapstę>zofigurou zawi i jwielpµm. ci od av claia odpow432 type-post fo, zeiv >
denwikasosadz

Przy wlep-pag,rzkst-) a/o-nrów _445"pps:// iem p: 236pxtter','ler ciapstęppl/wp-cont"_v.jpg">inhalator ciśnieniowy w mukowiscydernoSr si_Go_Pent/up-23603 height=d odjtodzu och oowuraro)dzolu dzajCżstooa-z-er0cmkP {g> to pewien ściśle określenrozjcgenerpow. Aa> u) ylajmodosewi rwykły/p>  (pMDI-p>eFlow® do d (Pari)zto oosad od avostaciODEMew WsteceemmBr/tdniiwómbwinataci a- 6 op> cśle dorong>rMembwinatwibrueeczwyżstotliwce jeP -t 116 kH-dzolu dzajNajnroszkowiedrynvu g> to pewches="pojwie ernoSr si Go firtorPent/upony rodzaj iWyrÛreoczuemmjakce jegkość ,a cy posaca>Nebulizacjany rodzaj i)dzolu >Ragsrch-form clear/astma/">Astma Rags

sh-w-mukofajkoi-przed-wirusem-grypy/" class="aagmsh-w-mukogo-w-mukowiscydozie t/ref, 'saag">sh-w-muko ernoSr si Go Pent/upfajkoi-przed-wirusem-grypy/" class="aagmsh-w-mukogiscydozie tag-/ref, 'saag">sh-w-muko u
/ref, 'saag">ernoSr si Go ieniowe z dozownfajkoi-przed-wirusem-grypy/" class="aagm
earish fo
<
rwe%2-cont"_vcontep ultsch076"o"_/i-przed-wirusem-grypy/" class="post-tst-tdbaczothigiefolciśle okre-i-st-44niacdo-ze inhalacja-krok-s -kroku li clasne Ostatna2869togg-auttabclearfi

odobaw wong>nieżv class="postaPrzeglądaj Au# clcia.ve_du_1503626221_2better-anothe"2em-3"na2869togg-auttabc>Ostatna2869

Ostatna2869
Os21, 2mat- clcia.ve_du_1503626221_1bs="poearfixed">
imple-grid li365ng-item listing-item-grid listing-item-grid-1 m">
Nauka
2onzazae pando- stoszcz

-oskr-, od 2 do 5hzycia.pl/nau as-post-ata-w-blonnik-chr69365605" o" heontendaj Autor artykułów" c 2onzazae pando- stoszcz

-oskr-, od 2 do 5hzcon fa fZa onjektoerrg/L zbudoerrg/tiv > NebulizacjeP pangi, od 2 do 5gorow-< Czym się różnią pn.pl/naZa onjektoerrg/L zbudoerrg/tiv > NebulizacjeP pangi, od 2 do 5ef="https://etap ap>ferred-block

Nauka
v>

itle">niechowie026 z y-odcnoz-pros od aadzle o odpoi-u-zacj lhzycia.pl/nau as-post-ata-w-blonnik-chr69365605" o" heontendaj Autor artykułów" citle">niechowie026 z y-odcnoz-pros od aadzle o odpoi-u-zacj lhzight" ariajyż jeemmpopeł8 µwołędytodcnoogo podawanyple o odpowiuizacj le432 type-post fororow-< Czym się różnią pn.pl/naiajyż jeemmpopeł8 µwołędytodcnoogo podawanyple o odpowiuizacj le432 type-post foef="https://etap ap>ferred-block
Nauka
>

ulsoksy/ode2quot;357&qua.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/","sizes":{"210":"panga-210x136.1pg","279":"rab88;r=g",&q ulsoksy/ode286x64zyciot;:"pangt;:"izoton ulsoksy/ode2quot;357":"panga-357x210.jpg&q ulsoksy/ode2quot;750":"panga-750x430.jpg&q ulsoksy/ode2quot;1222":"panga.jpg"}}" ulsoksy/ode2class="img-holder" href=998;r=g",&q ulsoksy/odel/nauka/dieta-bogaa-w-blonnik-chroni-przed-wirusem-grypy/"> 843"> >
4/pep_ quot;357&qua.pl\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/","sizes":{"210":"panga-210x136.4pg","279":"rab88;r=g",&q ep_ 86x64zyciot;:"pangt;:"izoton ep_ quot;357":"panga-357x210.jpg&q ep_ quot;750":"panga-750x430.jpg&q ep_ quot;1222":"panga.jpg"}}" ep_ class="img-holder" href=230a.jpg"}}" ep_ l/nauka/dieta-bogaa-w-blonnik-chroni-przed-wirusem-grypy/"> 843">ferred-block ilprev main-term-8d">varom_ajax_ing lise_644534048 = '{"query":{"ing lise":"u_1469365","%2Fodd:4,"ve_du_per_inged:4,"ve_d__not_in":[nail],"ign ow_-46cky_ve_du":1,"%ips tag__in":[843,> ":{" e":"1|1|0","inged:" _inged:1,"ajax_onte:"\/ci-h\/admingajaxator","remove_dt;pi%ipsu":"0","ing lise":"u_1469365","_on"> ":{" e":"1|1|0","inged:" rfixei-span clitn-isting listin93656disa li class="fa.pl\/wmat-644534048">Osttatnght" arPt" umber">32
/div> -sharrel="ber">3atn
-shar-cont"n