Negatywne stanowisko Rady Przejrzystości AOTMiT w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację Orkambi

0

Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji negatywnie oceniła zasadność wydawania zgód na refundację leku przyczynowego w mukowiscydozie – Orkambi, w terapii chorych pacjentów z mutacją F508del/F508del.

Eksperci kliniczni ankietowani przez Agencję, zwrócili uwagę na stosunkowo niewielki efekt kliniczny produktu oraz fakt rejestracji nowego leku przyczynowego – Symkevi. Eksperci zwrócili uwagę również na wysokie koszty leku i brak refundacji z tego tytułu w wielu krajach (7 negatywnych rekomendacji).

Z uzasadnieniem można zapoznać się tutaj.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.