Dobre wyniki badania klinicznego fazy I eksperymentalnego PTI-801 u chorych z mukowiscydozą

0

Firma biofarmaceutyczna Proteostasis Therapeutics ogłosiła wczoraj pozytywne wyniki z trwającego 14 dni badania eksperymentalnego preparatu PTI-801 u pacjentów z mukowiscydozą przyjmujących już lumakaftor z iwakaftorem. Firma uważa, że ​​wyniki te potwierdzają sens badań PTI-801 w ramach dwu- i trzylekowych schematów terapii skojarzonej.

PTI-801 jest eksperymentalnym modulatorem i korektorem CFTR. Preparat ułatwia „dojrzewanie” trójwymiarowej struktury białka CFTR.

Randomizowane, z podwójnie ślepą grupą, badania fazy I przeprowadzono w 30 ośrodkach w USA i Europie. 14-dniowe podawanie PTI-801 w trzech zwiększających się dawkach lub placebo ukończyło 48 pacjentów. Badanie zostało zaprojektowane w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki (PK) PTI-801. Chlorki w pocie (SC) i wskaźnik masy ciała (BMI) zostały ocenione jako wstępne punkty końcowe; zmiana w ppFEV 1  została oceniona jako część analizy bezpieczeństwa. Poziomy glukozy we krwi oceniano jako część ad hoc analizy u pacjentów z cukrzycą (CFRD). Podgrupa z CFRD stanowiła prawie połowę badanych osób.

Wyniki bezpieczeństwa i PK były zgodne z oczekiwaniami. W wyższych dawkach PTI-801 wykazał statystycznie istotną poprawę SC i BMI w 14-dniowym okresie leczenia. Przezwyciężając typowy ostry spadek FEV 1 związany z ekspozycją na lumakaftor, zaobserwowano poprawę w ppFEV 1 we wszystkich kohortach dawek, chociaż zmiana nie była statystycznie istotna. Dwie trzecie pacjentów we wszystkich kohortach PTI-801 było powyżej wartości wyjściowej ppFEV 1 przed końcem okresu leczenia i zbliżyło się do wartości wyjściowych przed końcem 7-dniowego okresu obserwacji. U pacjentów z hiperglikemią z CFRD, PTI-801 doprowadziło do statystycznie istotnej normalizacji poziomu glukozy w analizowanych trzech poziomach dawki.

“Chlorek potu jest pierwszym testem diagnostycznym służącym do identyfikacji pacjentów z CF, a obniżenie średnich poziomów stężenia chlorków do 55 mmol, czyli poziomu poniżej kryteriów diagnostycznych mukowiscydozy, po zaledwie dwóch tygodniach leczenia, jest bardzo zachęcające…” – powiedział Manu Jain,  główny naukowiec badania i profesor medycyny, pulmonologii w Northwestern Medicine.

PTI-801 był ogólnie dobrze tolerowany. Większość działań niepożądanych była łagodna lub umiarkowana. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi były zaostrzenia w płucach (10%), niezależnie od grupy leczonej. Było jedno przerwanie badania z powodu zdarzenia niepożądanego w grupie leczonej 100 mg PTI-801 (zaparcie) przed pierwszą dawką badanego leku.

U osób leczonych aktywnie poprawa poziomów SC i FEV 1 wykazała tendencję do powrotu do poziomu sprzed leczenia podczas 7-dniowego okresu obserwacji po leczeniu.

 

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.