Pletyzmografia płuc – informacje o badaniu, wynikach

0

Pletyzmografia płuc, znana również jako bodypletyzmografia, to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która pozwala na dokładne zbadanie funkcji płuc. Badanie to pozwala lekarzom na ocenę pojemności, elastyczności i oporu dróg oddechowych, co jest niezbędne w diagnostyce i monitorowaniu wielu chorób układu oddechowego.

PowerCube Body+

Pletyzmografia płuc – jak to działa?

Pletyzmografia płuc polega na pomiarze zmian objętości gazów wewnątrz jamy płucnej podczas cyklu oddechowego. Badanie przeprowadza się w specjalnie zaprojektowanej szczelnej kabinie, która pozwala na precyzyjne zmierzenie objętości powietrza wewnątrz płuc. Pacjent, siedząc wewnątrz kabiny, oddycha przez ustnik, który jest połączony z precyzyjnym aparatem pomiarowym.

Pletyzmografia płuc dostarcza istotnych informacji na temat stanu funkcjonowania płuc i dróg oddechowych. Pomaga w diagnostyce i monitorowaniu chorób takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), mukowiscydoza czy włóknienie płuc. Wykrywanie tych schorzeń we wczesnym stadium może prowadzić do skuteczniejszego leczenia, a tym samym do poprawy jakości życia pacjentów.

Badanie pletyzmograficzne – co mierzy?

Podczas badania pletyzmograficznego uzyskuje się różne parametry, takie jak pojemność życiowa płuc (ang. vital capacity, VC), całkowita pojemność płuc (ang. total lung capacity, TLC), objętość zalegająca (ang. residual volume, RV) czy też opór dróg oddechowych (ang. airway resistance, Raw). Te wartości pozwalają ocenić zarówno mechaniczne właściwości płuc, jak i drożność dróg oddechowych.

Pojemność życiowa płuc (VC) to maksymalna ilość powietrza, którą można wydalić z płuc po pełnym, maksymalnym wdechu. Jest to kluczowy parametr oceny funkcji płuc, który pozwala na ocenę wydolności układu oddechowego oraz zdolności do wymiany gazowej.

Całkowita pojemność płuc (TLC) to maksymalna ilość powietrza, którą płuca mogą pomieścić po pełnym, maksymalnym wdechu. Wartość ta obejmuje wszystkie objętości powietrza w płucach, czyli pojemność życiową płuc (VC) oraz objętość zalegającą (RV).

Objętość zalegająca (RV) to ilość powietrza, która pozostaje w płucach po maksymalnym, pełnym wydechu. Jest to powietrze, które nie może zostać wydalone z płuc, niezależnie od siły wydechu. Objętość zalegająca jest ważna dla utrzymania ciągłego przepływu powietrza przez płuca oraz dla utrzymania prawidłowej struktury i elastyczności płuc.

Opór dróg oddechowych (Raw) to miara oporu napotykanego przez powietrze przepływające przez drogi oddechowe podczas oddychania. Wartość ta odzwierciedla trudności związane z przepływem powietrza w górnych i dolnych drogach oddechowych, takich jak nos, gardło, tchawica oraz oskrzela. Zwiększony opór dróg oddechowych może wystąpić w przypadku różnych schorzeń układu oddechowego, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy zapalenie oskrzeli. W takich przypadkach przepływ powietrza jest utrudniony z powodu zwężenia dróg oddechowych spowodowanego obrzękiem, skurczem mięśni gładkich czy nadmierną produkcją śluzu.

Wskaźnik RV/TLC (Residual Volume to Total Lung Capacity ratio) to stosunek objętości zalegającej (RV) do całkowitej pojemności płuc (TLC). W praktyce klinicznej, RV/TLC jest jednym z parametrów używanych do oceny rozdęcia płuc. Rozdęcie płuc (ang. lung hyperinflation) to stan, w którym płuca gromadzą nadmierną ilość powietrza, prowadząc do zwiększonej objętości płuc i zaburzenia funkcji oddechowej. Może to być spowodowane przez przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy ciężką astmę, gdzie istnieje utrudniony przepływ powietrza, a powietrze zalega w płucach po wydechu. Podwyższony wskaźnik RV/TLC może wskazywać na obecność rozdęcia płuc oraz na zmniejszenie zdolności płuc do wydalenia powietrza z dróg oddechowych, co może prowadzić do dysfunkcji układu oddechowego.

Jak przebiega i ile trwa badanie pletyzmograficzne płuc?

Badanie pletyzmograficzne płuc trwa zazwyczaj kilka minut i jest bezbolesne. Przed badaniem pacjent zostaje poinstruowany przez technika, jak prawidłowo oddychać podczas pomiarów. Następnie pacjent wchodzi do kabiny pletyzmograficznej i zakłada na nos specjalny klips, aby oddychać tylko przez usta. Po zamknięciu kabiny pacjent oddycha przez ustnik, a jego oddychanie jest monitorowane przez specjalistyczny sprzęt.

Przygotowanie do badania

Przed badaniem pletyzmograficznym pacjent powinien unikać spożywania posiłków na 2-3 godziny przed badaniem, a także powstrzymać się od palenia papierosów i spożywania kofeiny na co najmniej 4 godziny przed badaniem. Ponadto, należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, zwłaszcza tych, które mogą wpłynąć na funkcję płuc lub układ oddechowy, takich jak leki przeciwastmatyczne, rozszerzające oskrzela czy sterydy wziewne, gdyż niektóre mogą wpływać na wyniki badania.

Należy unikać kofeiny przed badaniem pletyzmografii płuc, ponieważ kofeina może wpłynąć na wyniki badania. Kofeina to stymulant ośrodkowego układu nerwowego, który ma również wpływ na układ oddechowy. Głównym powodem, dla którego kofeina może zakłócić wyniki pletyzmografii płuc, jest jej działanie rozszerzające na oskrzela. Kofeina może zmniejszyć opór dróg oddechowych, prowadząc do zwiększenia przepływu powietrza przez płuca. W rezultacie, wyniki badania mogą być zniekształcone, sugerując lepszą funkcję płuc niż rzeczywista.

Czy pletyzmografia płuc jest bezpieczna?

Pletyzmografia płuc jest badaniem nieinwazyjnym i generalnie bezpiecznym. W rzadkich przypadkach może wystąpić uczucie klaustrofobii związane z pobytem w zamkniętej przestrzeni kabiny. Jeśli pacjent odczuwa niepokój lub dyskomfort, powinien natychmiast poinformować personel przeprowadzający badanie.

Jakie są przeciwskazania do wykonania pletyzmografii płuc?

Pletyzmografia płuc jest ogólnie bezpiecznym i nieinwazyjnym badaniem, jednak istnieją pewne przeciwwskazania oraz sytuacje, w których badanie może być niewskazane lub wymaga dodatkowej ostrożności. Oto niektóre z nich:

  • Ostra duszność: Pacjenci z ostrą dusznością mogą mieć trudności z wykonaniem badania, ponieważ wymaga ono współpracy i zdolności do kontrolowania oddechu.
  • Infekcje dróg oddechowych: Osoby z ostrymi infekcjami dróg oddechowych, takimi jak zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc, mogą być zbyt osłabione lub odczuwać zbyt duży dyskomfort, aby wykonać badanie.
  • Zawroty głowy, niedawny zawał serca lub udar mózgu: Pacjenci z niedawnym zawałem serca, udarem mózgu lub nawracającymi zawrotami głowy powinni skonsultować się z lekarzem przed wykonaniem pletyzmografii płuc, ponieważ wysiłek związany z kontrolowaniem oddechu może być dla nich obciążający.
  • Klaustrofobia: Osoby z klaustrofobią mogą odczuwać lęk lub panikę podczas przebywania w szczelnej kabinie pletyzmograficznej. W takich przypadkach lekarz może zasugerować alternatywne metody oceny funkcji płuc, takie jak spirometria.
  • Niezdolność do współpracy: Badanie pletyzmograficzne wymaga współpracy pacjenta, który musi kontrolować swój oddech. Osoby z niezdolnością do współpracy, takie jak niektórzy pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi, mogą nie być w stanie wykonać tego badania.
  • Stan po niedawnym zabiegu chirurgicznym na klatce piersiowej lub brzuchu: Pacjenci, którzy niedawno przeszli operację klatki piersiowej lub brzucha, powinni skonsultować się z lekarzem przed wykonaniem badania, ponieważ wysiłek związany z kontrolowaniem oddechu może być dla nich obciążający i niewskazany w okresie rekonwalescencji.

Przed przeprowadzeniem pletyzmografii płuc lekarz oceni stan zdrowia pacjenta i jego historię medyczną, aby upewnić się, że badanie jest wskazane i bezpieczne. W razie wątpliwości lekarz może zasugerować alternatywne metody oceny funkcji płuc.

Wyniki badania

Wyniki pletyzmografii płuc są przedstawiane w postaci liczbowej i graficznej, co ułatwia ocenę i porównywanie danych z normami wiekowymi i płciowymi. Lekarz interpretuje wyniki badania, analizując parametry uzyskane w kontekście objawów pacjenta, historii medycznej i innych badań diagnostycznych.

Ograniczenia pletyzmografii płuc

Mimo swojej przydatności, pletyzmografia płuc ma pewne ograniczenia. Nie jest w stanie wykryć wszystkich rodzajów chorób płuc, a także może być mniej dokładna u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami oddechowymi. Lekarz może zdecydować się na dodatkowe badania, takie jak spirometria czy gazometria krwi, aby uzyskać pełniejszy obraz stanu zdrowia pacjenta.

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.