Panel genowy do prognozowania przebiegu mukowiscydozy

fot. National Jewish Health
0

Naukowcy z National Jewish Health w Denver w USA, zidentyfikowali 10 genów związanych z odpornością, których aktywność w czasie infekcji dróg oddechowych może posłużyć do długoterminowego prognozowania stanu zdrowia pacjentów z mukowiscydozą. W ciągu pięciu lat badań, wszyscy pacjenci z grupy najmniejszego ryzyka żyli i dobrze sobie radzili z chorobą, natomiast 90 procent pacjentów z grupy największego ryzyka zostało przyjętych w badanym okresie na oddział intensywnej terapii, poddanych wentylacji mechanicznej, skierowanych do przeszczepu płuc, przeszczepionych, a nie którzy zmarli.

“Patrząc na biologię odpowiedzi immunologicznej, panel ten pozwala nam zidentyfikować podzbiory pacjentów z mukowiscydozą, którzy mogą radzić sobie lepiej lub gorzej z chorobą w dłuższej perspektywie czasowej”, powiedziała doktor Milene Saavedra, główna autorka artykułu opublikowanego w medycznym czasopiśmie “Annals of the American Thoracic Society”. “Te informacje mogą pomóc w ukierunkowaniu naszych planów leczenia, tak aby zapewnić pacjentom jak najlepsze wyniki” – dodała.

National Jewish Health prowadzi największy program medyczny skierowany do dorosłych chorych z mukowiscydoza w USA.

Dr Saavedra i jej współpracownicy zidentyfikowali 10 genów, które uczestniczyły w zaostrzeniach spowodowanych infekcjami dróg oddechowych u chorych z mukowiscydozą. Następnie sprawdzili, czy reakcje te w czasie zaostrzenia choroby korelowały z wynikami długoterminowymi pacjentów.

Ekspresja genowa pacjentów podczas zaostrzeń w naturalny sposób dzieliła się na cztery odrębne grupy. Grupy różniły się między sobą kilkoma wskaźnikami aktywności i progresji choroby. Czas do kolejnego zaostrzenia wahał się od 291 dni w grupie nr 1 do zaledwie 73 dni w grupie nr 4. Pacjenci z grupy 4 również doświadczyli poważniejszych zaostrzeń i intensywniejszych infekcji. Częstość występowania poważnych chorób lub zgonów wahała się od 0 procent w grupie 1 do 92 procent w grupie 4.

“Panel genów mówi nam więcej o biologicznej reakcji pacjenta na infekcję, co dostarcza cennych informacji na temat przyszłego przebiegu choroby” – powiedziała dr Saavedra. 

Geny u chorych z grupy nr 4 wykazywały nadmierną aktywację wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, pierwszej linii obrony przed infekcjami. Pacjenci z grupy 1 niskiego ryzyka, wykazywali większą ekspresję genów związanych z adaptacyjną reakcją immunologiczną, która jest wysoce specyficzna dla poszczególnych patogenów.

“Wyniki te mogą pomóc w ukierunkowaniu naszych planów leczenia pacjentów z mukowiscydozą poprzez dalszą stratyfikację pacjentów (podziału na grupy)”, powiedziała dr Saavedra.

Informacje oraz ilustracja pochodzą z i za zgodą National Jewish Health.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.