Posłanka Magdalena Łośko pyta o dostępność nowoczesnych terapii lekowych

0

Nowa posłanka Magdalena Łośko (Platforma Obywatelska) przygotowała kilka interpelacji do Ministra Zdrowia. W jednej z nich pyta o dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii lekowych. Część pytań jest istotnych z punktu widzenia pacjentów z mukowiscydozą, którzy mają ograniczony dostęp do leków przyczynowych. Polska nie refunduje żadnego leku przyczynowego w mukowiscydozie, a jest to najczęstsza choroba rzadka w Polsce, na którą cierpi ponad 2,5 tysiąca osób.

  1. Czy w ocenie Pana Ministra leczenie w Polsce chorób przewlekłych. w tym onkologicznych, jest na takim samym poziomie jak w krajach Unii Europejskiej?
  2. Czy Polacy mają porównywalny dostęp do leków i terapii jak pacjenci (przykładowo) we Francji, Niemczech?
  3. Jaki procent budżetu NFZ na świadczenia stanowią wydatki na leki?
  4. Czy jest prawdą to, że wskaźnik ten sukcesywnie spada? Ile wynosił on w kolejnych latach – 2015, 2016, 2017, 2018, 2019?
  5. Jaki procent budżetu NFZ na świadczenia będą – zgodnie z założeniami resortu zdrowia – stanowić wydatki na leki w 2020 r.?
  6. Czy dostępność Polaków do innowacyjnych terapii jest w ocenie Ministerstwa Zdrowia odpowiednia, czy zbyt mała?
  7. Jaki procent leków stosowanych w Polsce to molekuły nowoczesne?
  8. Czy Ministerstwo dysponuje informacją porównawczą – jaki procent leków stosowanych w krajach unijnych, np. w Niemczech to molekuły nowoczesne? Proszę o przytoczenie danych porównawczych.
  9. Czy środki przeznaczane na refundacje leków są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wszystkich pacjentów?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.