Ochrona zdrowia na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

0

XVI Europejski Kongres Gospodarczy, który odbył się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, zgromadził ponad 1200 prelegentów i blisko 10 tysięcy uczestników. To wydarzenie, rozpoznawane jako jedno z najważniejszych spotkań biznesowych i politycznych w Polsce, stało się areną dla szeroko zakrojonych dyskusji na tematy kluczowe dla przyszłości Polski i całej Europy. Tematyka spotkania była różnorodna, obejmując ekonomię, politykę, a także ochronę zdrowia.

Wpływ Unii Europejskiej na rozwój regionalny

Inaugurację kongresu uświetnili znaczący goście i mówcy, w tym Wojciech Kuśpik, prezes i założyciel PTWP, a także Marcin Krupa, prezydent Katowic. Krupa podkreślił znaczenie środków unijnych w realizacji projektów infrastrukturalnych, takich jak Międzynarodowe Centrum Kongresowe, które stało się miejscem spotkań. Zdaniem prezydenta, obecność Polski w Unii Europejskiej była kluczowa dla osiągnięcia równości ekonomicznej z bogatszymi regionami Europy.

Dziedzictwo i przyszłość europejskiej współpracy

Ważnym punktem programu były przemówienia Jerzego Buzka, który przypomniał o historii i znaczeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, co ma symboliczne znaczenie dla regionu Śląska. Obecność takich liderów jak Ursula von der Leyen i Donald Tusk podkreśliła wagę kongresu jako forum dyskusyjnego na temat przyszłości Unii Europejskiej.

Ochrona zdrowia na Kongresie

Ochrona zdrowia zajęła kluczowe miejsce w debatach kongresu, z udziałem minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Podczas dyskusji poświęconej systemom zdrowotnym, Leszczyna podkreśliła potrzebę jasnego rozgraniczenia między sektorami publicznym a prywatnym. Omówiła także wpływ stylu życia na jakość systemu zdrowotnego i znaczenie edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki. Minister zdrowia zaznaczyła również, jak ważne jest bezpieczne przechowywanie danych pacjentów, co przynosi korzyści zarówno indywidualne, jak i zbiorowe.

Leszczyna przedstawiła dane dotyczące finansowania ochrony zdrowia, które w 2022 roku wyniosły 154 miliardy złotych z publicznych środków i 51 miliardów z prywatnych, co stanowi odpowiednio 5% i niecałe 2% PKB Polski. Minister podkreśliła, że jest możliwość zwiększenia inwestycji publicznych w zdrowie, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju tego sektora.

Nowe perspektywy w polityce lekowej

Innym ważnym elementem dyskusji była sesja z udziałem wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, który kilka dni przed kongresem ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska. Wiceminister podkreślił znaczenie wydatków na leki, które w ubiegłym roku przekroczyły 20 miliardów złotych, zwracając uwagę na skuteczność instrumentów dzielenia ryzyka, które pozwoliły odzyskać ponad miliard złotych dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Miłkowski zwrócił uwagę na skomplikowaną naturę sektora ochrony zdrowia, gdzie sukcesy często idą w parze z koniecznością dalszych poprawek i inwestycji. Odchodzący wiceminister podkreślił także znaczenie inwestycji w personel medyczny oraz infrastrukturę jako kluczowych elementów zdrowotnej polityki kraju.

XVI Europejski Kongres Gospodarczy pokazał, że Polska i Europa stoją przed wieloma wyzwaniami, ale też mają wiele możliwości rozwoju. Dzięki szerokiemu spektrum tematycznemu, od gospodarki po zdrowie, uczestnicy mogli zgłębiać różnorodne perspektywy i szukać nowych rozwiązań. Wydarzenie to nie tylko sprzyjało wymianie doświadczeń, ale także ustanowiło platformę do przyszłych inicjatyw, które mogą znacząco wpłynąć na kształtowanie polityki gospodarczej i zdrowotnej w regionie oraz w całej Unii Europejskiej.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.