Komu przysługiwał będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 kwietnia? Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

15

W chwili obecnej w sejmie trwają prace nad modyfikacją zasad korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, dlatego w dzisiejszym wpisie odpowiem na najważniejsze pytania dotyczące zmian w dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zobacz też artykuł “Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – odpowiadamy na Wasze pytania” lub zadaj własne pytanie pod poniższym artykułem.

Komu przysługiwał będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy od dnia 1 kwietnia 2020r.?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem do 8 lat;
2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie również ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Na jaki czas przyznany będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie w wymiarze 14 dni z zastrzeżeniem, iż Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie rolnikom?

Projekt ustawy zakłada, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, osobie ubezpieczonej w KRUS, przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem do lat 8;
2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jaka będzie wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla ubezpieczonych w KRUS?

Zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosił będzie 1/30 z kwoty emerytury podstawowej w rozumieniu art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Na jaki czas przyznany będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał będzie w wymiarze 14 dni z zastrzeżeniem, iż Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zobacz też artykuł “Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – odpowiadamy na Wasze pytania” lub zadaj własne pytanie pod poniższym artykułem.

Autorzy: Kancelaria radcy prawnego – Kinga Matyasik-Ochlust – www.wbrewzus.pl

Kinga Matyasik-Ochlust – radca prawny

Od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek, prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego, emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia rehabilitacyjne oraz w sprawach o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki setkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznawania gwarantowanych świadczeń.

Weronika Mania – aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Aplikantka 3 roku aplikacji radcowskiej prowadzonej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. żaneta mówi

  Czy opiekuńcze na dzieci zdrowe niepełnosprawne będzie się liczyć od 12.03.2020r czy od 1.04.2020r

 2. Gosia mówi

  Co z dziećmi 8,5 same mają zostać w domu na 11 h , same odrobić lekcje. Co mają zrobić rodzice tych dzieci.

  1. Monika mówi

   Jeżeli dzieckiem 3 letnim zajmuję się babcia nie mieszkająca we wspólnym gospodarstwie domowym z nami i odmówiła opieki ze względu na wiek i covid to mogę skorzystać z zasiłku opiekuńczego? Oboje z mężem pracujmy.

 3. Greta mówi

  Czyli jeśli mojemu mężowi zmienili godziny pracy przez tą sytuację i ja teraz nie mam jak iść do pracy (wymienialiśmy się opieka) to mogę wziąć ta opieke?

 4. Gość mówi

  Jak z rodzicami którzy samotnie wychowują dzieci 8 letnie praca na zmiany o tym nie pomyśleli czy mamy im dać te wszystkie dzieci do przypilnowania to mózg wróci na swoje miejsce.

 5. Anka mówi

  Syn ma obecnie półtora roku. Na co dzień opiekowała się Nim babcia. Nie prowadzimy wspólnie gospodarstwa domowego. Ja pracuje zawodowo- ze względu na covid czasami zdalnie, dwa do trzech razy tygodniowo muszę być w miejscu pracy. Tata pracuje zdalnie- prowadzi jednoosobowa działalność- nie opłaca składki chorobowej. W Zusie odmawiają zasiłku z art. 34 ponieważ podobno jest mowa o dziecku chorym. Nie jesteśmy w stanie z tata rownolegle pracować zdalnie i równocześnie zajmować się synem. Czy naprawdę jest taka luka w prawie? Jaka jest prawda?

 6. Katarzyna mówi

  Czy jeżeli zakład pracy wysyła pracowników na urlop bądź płaci tzw.postojowe z powodu wstrzymania produkcji przez koronawirusa to rodzicom dzieci do lat 8 należy się zasiłek opiekuńczy czy jest zmuszony do wybierania swojego urlopu wypoczynkowego?

 7. Znajoma mówi

  A co z dziećmi które mają 9 lat? Mają siedzieć same w domu? A co z nauką online, przecież one nie wiedzą jak skopiować wysłać plik z odpowiedziami na konto w chmurze….porazka

 8. Ewa mówi

  Jestem zarestrowana w biurze pracy i jestem na umowie o pracę społeczno użyteczną 10 godzin tygodniowo czyli chodzę do pracy dwa dni w tygodniu od 8 do 13, maż robi tylko na jedną zmianę od 6do 14. Mamy 3dzieci w tym jedno 7lat. Czy należy mi się specjalny zasiłek z powodu wirusa ,gdzie nie mogę chodzić do pracy ze względu na dzieci?

 9. Aleksandra mówi

  Moje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności 04-O czy to kwalifikuje się do zasiłku. Ja mam umowę o pracę do 02. 04 i po tym okresie będę bezrobotna czy należy mi się zasilek i gdzie składać wniosek

 10. Dominika mówi

  Czy dziecko z orzeczeniem zindywidualizowanej ścieżki kształcenia będzie obowiązywał zasiłek?

 11. Monika mówi

  Jeżeli dzieckiem 3 letnim zajmuję się babcia nie mieszkająca we wspólnym gospodarstwie domowym z nami i odmówiła opieki ze względu na wiek i covid to mogę skorzystać z zasiłku opiekuńczego? Oboje z mężem pracujmy.

 12. Aga mówi

  Jeżeli partner będzie miał postojowe w pracy czy majac dziecko poniżej 2 roku życia mogę dalej pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Czy w takiej sytuacji muszę wrócić do pracy, ponieważ partner będzie w domu?

 13. Bogusia mówi

  Wszyscy piszą o zasiłku opiekunczym ale nie napisza od kiedy napisac przeciez dwa razy daty sa od 12 marca do 25marca i od 26 marca do 8 kwietnia.Czy obydwa terminy opieki nad dzieckiem zapisać?

 14. Ewa mówi

  Czy jesli maz ma w pracy postojowe to ja moge skirzystac w krus z opieki na dziecko do 8lat

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.