Ministerstwo Zdrowia z nowym projektem w sprawie metod zapobiegania szerzeniu się lekoopornych szczepów m.in w mukowiscydozie

0

Minister Zdrowia wydał projekt rozporządzenia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom spowodowanym przez lekooporne szczepy szpitalne (BCA) niebezpieczne zwłaszcza u osób o obniżonej odporności, chorych na mukowiscydozę.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1) Enterobacteriaceae spp. – opornych na karbapenemy w mechanizmie wytwarzania enzymów karbapenemaz lub opornych na wszystkie dostępne antybiotyki w tym kolistynę;
2) Clostridium difficile toksynotwórczych;
3) Enterococcus spp. – opornych na wankomycynę VRE;
4) Pseudomonas spp. – opornego na co najmniej dwie grupy antybiotyków, w tym karbapenemy;
5) Acinetobacter spp. – opornego na co najmniej dwie grupy antybiotyków, w tym karbapenemy;
6) innych gatunków bakteryjnych będących biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia.

Wprowadza się metody zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym wywołanym przez BCA, w szczególności obejmujące:

1) wykonywanie badań przesiewowych polegających na badaniu diagnostycznym w celu wykrycia BCA tak szybko jak jest to możliwe ze względu na aktualne metody diagnostyczne, nie później jednak, niż do 48 godzin od pobrania materiału diagnostycznego;

2) przerywanie transmisji BCA poprzez izolację w salach jednoosobowych albo izolację stanowiskową na salach wieloosobowych osób podejrzanych o zakażenie, zakażonych lub nosicieli w warunkach uniemożliwiających przeniesienie BCA na inne osoby;

3) przerywanie transmisji BCA poprzez kohortację polegającą na zastosowaniu izolacji wobec grupy osób podejrzanych o zakażenie, zakażonych lub nosicieli we wspólnych salach z tym samym BCA;

4) rozpoznanie ogniska epidemicznego w przypadku gdy wykryto obecność szczepów BCA tego samego gatunku i tego samego mechanizmu oporności z materiału istotnego klinicznie takiego jak fizjologicznie jałowe płyny ustrojowe lub tkanki: krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn stawowy, płyn opłucnowy, płyn otrzewnowy, wycinki tkanek, aspirat tchawiczy, aspirat bronchoskopowy, materiał śródoperacyjny, mocz oraz kał, w tym kał biegunkowy, materiał ze świeżo zakażonej rany lub błon śluzowych, u co najmniej dwóch pacjentów w danym oddziale w odstępie do 1 miesiąca, z których co najmniej jeden ma objawy zakażenia i został rozpoznany w badaniu wykonanym powyżej 48 godzin od przyjęcia;

5) określenie zagrożenia ogniskiem epidemicznym w przypadku gdy wykryto obecność szczepów BCA tego samego gatunku i tego samego mechanizmu oporności u co najmniej dwóch pacjentów bez objawów zakażenia w danym oddziale w odstępie do 1 miesiąca, z których co najmniej jeden został rozpoznany w badaniu wykonanym powyżej 48 godzin od przyjęcia.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.