Aktywność przeciwdrobnoustrojowa ibuprofenu w mukowiscydozie

0

Ibuprofen to organiczny związek chemiczny, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ), pochodna kwasu propionowego o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Ibuprofen opracowany został przez firmę Boots, brytyjskiego producenta leków, w początkach lat 60. XX wieku. Ibuprofen to popularny lek na całym świecie. Ma też zastosowanie w terapii mukowiscydozy, zwłaszcza w USA.

Wcześniejsze, różne badania kliniczne wykazały korzyści płynące z leczenia ibuprofenem u chorych na mukowiscydozę (CF), co obecnie przypisuje się właściwościom przeciwzapalnym ibuprofenu. Kilka poprzednich doniesień wykazało również działanie przeciwdrobnoustrojowe ibuprofenu, chociaż nikt nie badał jego bezpośredniego wpływu na patogeny znalezione w płucach CF, co było przedmiotem opisywanej w tym artykule  pracy naukowców.

Badanie “Aktywność przeciwdrobnoustrojowa Ibuprofenu przeciwko patogenom Gram-ujemnym związanym z mukowiscydozą ” zostało opublikowane w czasopiśmie Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

Oznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej ibuprofenu in vitro przeciwko Pseudomonas aeruginosa i Burkholderia wykazało, że ibuprofen zmniejsza szybkość wzrostu i obciążenie bakteryjne w sposób zależny od dawki.

W modelu in vitro bifilmu składającego się z bakterii Pseudomonas, zaobserwowano zmniejszenie tempa akumulacji biomasy w ciągu 8 godzin od momentu podania leku.

Działanie leku badano również w misim modelu zapalenia płuc. Po pięciu dawkach leczniczych w ciągu 36 godzin po zakażeniu zaobserwowano znaczące zmniejszenie zarówno bakteryjnych obciążeń płuc, jak i śledziony u myszy leczonych ibuprofenem.

Niestety, pomimo korzyści płynących z leczenia ibuprofenem u pacjentów z mukowiscydozą, użyteczność tego leku była ograniczona ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem, szczególnie z powodu możliwości krwotoku z przewodu pokarmowego i nefrotoksyczności, mimo że takie przypadki są niezwykle rzadkie.

Opracowanie nowego, nadającego się do rozpylania preparatu ibuprofenu byłoby bardzo korzystne, ponieważ taka formuła podawania leku mogłaby znacznie zmniejszyć ilość substancji aktywnej niezbędnej w terapii.

Dlatego naukowcy zbadali możliwość dostarczania ibuprofenu do płuc zdrowych (niezakażonych) myszy przez nebulizację. Ibuprofen solubilizowano w buforze fosforanowym zawierającym 1% DMSO. Preparat ten nebulizowano przy użyciu nebulizatora Aeroneb (Aerogen Inc.), który oparty jest na technologii wibrującej siatki (MESH), często stosowanej do dostarczania leków do płuc pacjentów z mukowiscydozą.  Przygotowano i testowano również nebulizowalne preparaty nanocząstkowe zawierające ibuprofen uwięziony w mikrosferach.

Niska polarność pierwszego roztworu powodowała słabe działanie aerozolujące, co skutkowało nadmiernym czasem nebulizacji. Ponadto okazało się, że poziom leku w płucach jest bardzo niski, ponieważ większość dostarczonego ibuprofenu przenikała przez tkanki.

Nanocząsteczki stworzone z użyciem PLGA i PLGA-PEG, dwóch powszechnie stosowanych biodegradowalnych i biokompatybilnych polimerów wykazywały w płucach znacznie lepsze właściwości kliniczne i terapeutyczne.

Naukowców udało się potwierdzić przeciwbakteryjne właściwości ibuprofenu podawanego w formie  nebulizacji nanocząsteczek. Trzeba pamiętać jednak, że to pierwsze badania, wymagające kolejnych doświadczeń i opracowania lepszych formuł tworzenia taki mikrosfer, które lepiej uwalniają ibuprofen.

Wyniki badań stanowią dodatkowe wyjaśnienie wcześniej zaobserwowanych efektów terapeutycznych ibuprofenu u pacjentów z mukowiscydozą i dodatkowo wzmacniają argumenty przemawiające za ich stosowaniem przez tych pacjentów. Są też nadzieją na opracowanie nowych metod leczenia w mukowiscydozie.

Cały artykuł na temat wyników badań można przeczytać w języku angielskim, tutaj: http://aac.asm.org/content/62/3/e01574-17.long

Zażywanie ibuprofenu w mukowiscydozie musi być konsultowane i zawsze prowadzone pod nadzorem lekarza. Opisywane powyżej doświadczenia prowadzone były w warunkach laboratoryjnych.
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.