Będzie szczegółowa weryfikacja wniosków o świadczenie pielęgnacyjne

0

Resort pracy ostrzega, że będzie weryfikował czy osoba zajmująca się opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny nie pracuje i czy na pewno zajmuje się osobiście opieką. W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego gmina będzie mogła przeprowadzić wywiad środowiskowy z osobą, która ubiega się o pomoc. Gmina uzyska tez dodatkowe uprawnienia. W przypadku trudności z przeprowadzeniem wywiadu z winy osoby starającej się o pomoc, organ będzie mógł odmówić świadczenia.

W przypadku osób już pobierających świadczenie pielęgnacyjne, odmowa złożenia wyjaśnień, spowoduje czasowe zawieszenie wypłaty do momentu udzielenia odpowiedzi na zastrzeżenia organu.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.