W hotelach nie wolno będzie korzystać z sal TV, zabaw dla dzieci, basenów, saun i dyskotek

0
W hotelach czy pensjonatach nie będzie można korzystać ze wspólnych sal TV, pokoi zabaw dla dzieci, basenów i saun oraz dyskotek – to niektóre wytyczne MR dla branży hotelarskiej. Dodano, że personel sprzątający powinien być wyposażony jednorazowe maseczki i rękawiczki.

W środę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 4 maja otworzone zostaną hotele i miejsca noclegowe.

Jak podało w środę w informacji przekazanej PAP Ministerstwo Rozwoju, celem wdrażanych procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i gości hoteli czy pensjonatów.

Resort proponuje zwiększyć odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w zakładach pracy minimum 1,5 m). Ponadto, tak podzielić zmiany w pracy, by zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przebywających w danym momencie na terenie np. hotelu. W swoich wytycznych MR proponuje też zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów – np. stołówki pracowniczej, szatni itp. „W pomieszczeniach tych zaleca się, aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m” – czytamy.

Resor zaleca też wyposażenie obsługi hotelu/obiektu/pensjonatu w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem, do użycia w razie potrzeby, a – tam gdzie jest to możliwe – wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.

Pracownikom proponuje, aby: * przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem * nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków * zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry) * regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.) * podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce * starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu * dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka * regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł * unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

Resort w wytycznych wskazuje na zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń. “Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy” – czytamy.

Dodano, że zaleca się ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym: wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

“Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60.r.ż oraz przewlekle chorych” – napisano.

MR wskazało na konieczność przygotowania procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

W wytycznych poinformowano o umieszczeniu: w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu; dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.

MR rekomenduje zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji oraz wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk. Ponadto, zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).

Resor zaleca ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji i ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby gości w hotelu/obiekcie/pensjonacie – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby. Zaleca też wyłączenie z użytkowania pomieszczeń takich jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki.

Podkreślono bezwzględny zakaz przebywania w hotelu/obiekcie/pensjonacie osób tam nie zakwaterowanych i bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

“Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta. Po każdym kliencie zaleca się rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczenia, albo po sprzątnięciu pomieszczenia – dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii” – napisano.

Dodano, że personel sprzątający powinien być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem. Pościel i ręczniki należy prać w temp. min 60 st. C z dodatkiem detergentu, a prane i dostarczane w reżimie sanitarnym. Poinformowano o zakazie używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

Zalecono, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń hotelu/obiektu/pensjonatu bądź ozonowanie (lub dekontaminacja w innej dostępnej technologii) powierzchni wspólnych, w wyznaczonych zakresach czasowych.

MR podał, że restauracje i bary w hotelach czy pensjonatach pracują w reżimie sanitarnym – z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu. Mają możliwość serwowania posiłków tylko dla gości hotelu w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.

Poinformowano o konieczności dezynfekcji po każdym użyciu sprzętów hotelowych udostępnianych gościom, takich jak np. rower, kajak.

“W związku z zagrożeniem wirusem COVID–19 hotel/obiekt/pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu/obiektu/pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.)” – napisano w wytycznych.

Dodano o potrzebie wyznaczenia i przygotowania m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący pomieszczenia lub pokoju, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. (PAP)

amac/ pad/

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.