Orkambi na liście leków wyłączonych z Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL)

0

Lek przyczynowy stosowany w terapii pacjentów z mukowiscydozą, Orkambi znalazł się kolejny raz na ministerialnej liście produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).

Jak czytamy w komunikacie Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych z dnia 12 lutego 2021 r.:

Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875) Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych obowiązującą od dnia 8 lutego 2021 r. (załącznik poniżej).

Załącznik do komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Lp. Nazwa produktu leczniczego Nazwa międzynarodowa Postać Moc Zawartość opakowania Kod GTIN lub inny kododpowiadający kodowi GTIN Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany wraz z kodem ICD-10 Uwagi
1 Acarizax Standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina) liofilizat doustny - 30 sztuk liofilizatu 05909991257521 Alergiczny nieżyt nosa wywołany kurzem domowym, astma oskrzelowa wywołana alergią na kurz domowy brak
2 Afinitor Everolimus tabletki 5mg 30 tabletek 05909990711567 Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (ICD- 10: C50) brak
3 Afinitor Everolimus Tabletki 10mg 30 tabletek 05909990711598 Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (ICD- 10: C50) brak
4 Aimovig Erenumab roztwór dowstrzykiwań 140mg 1 wstrzykiwacz 07613421024604 Migrena przewlekła (G43) brak
5 Ajovy Fremanezumab roztwór dowstrzykiwań 225mg 1 ampułkostrzykawka 0590999396497 Migrena przewlekła i epizodyczna z częstymi napadami (G43) brak
6 AmBisome Amphotericinum B proszek do sporządzania dyspersji do infuzji 50 mg 1 fiolka 05909990800025 Grzybica układowa (B37) brak
7 Androtop Testosteronum żel 16,2 mg/g opakowanie 88g 05909991290849, Hipogonadyzm męski (E23/E29) brak
8 Arzerra Ofatumumab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20mg/ml 3 fiolki 5 ml + 2 zestawy drenów przedłużających 05909990764402 Przewlekła białaczka limfocytowa (C91.1) brak
8 Arzerra Ofatumumab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20mg/ml 1 fiolka 50ml + 2 zestawy drenów przedłużających 05909990842124 Przewlekła białaczka limfocytowa (C91.1) brak
9 Cimzia Certolizumab pegol roztwór dowstrzykiwań 200mg 2 ampułkostrzykawki. 1 ml + 2 gaziki 05909990734894 Łuszczyca plackowata (L40.0) brak
10 Avastin Bevacizumab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100mg/4ml 1 fiolka po 4 ml 05909990010486 Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10: C53) w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyną lub paklitakselem i topotekanem w leczeniu pacjentek z przetrwałym, nawrotowym lub pierwotnie przerzutowym rakiem szyjki macicy
11 Avastin Bevacizumab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 400mg/16ml 1 fiolka po 16 ml 05909990010493 Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10: C53) w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyną lub paklitakselem i topotekanem w leczeniu pacjentek z przetrwałym, nawrotowym lub pierwotnie przerzutowym rakiem szyjki macicy
12 Brineura Cerliponase alfa roztwór do infuzji + roztwór do przepłukiwania 150mg/5ml 2 fiolki roztworu o infuzji + 1 fiolka roztworu do przepłukiwania 05909991350994 Leczenie lipofuscynozy neuronalnej tupu 2 (ICD-10: E75.4) brak
13 Cystagon Mercaptamini bitartras kapsułki twarde 50 mg 100 kapsułek 05909990213665 Cystynoza nefropatyczna (E72.0) brak
14 Cyramza Ramucyrumab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10mg/ml 2 fiolki po 10ml 05909991205898 Rak żołądka (C16) zaawansowany gruczolakorak żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego u pacjentów, u których stwierdzono progresję po wcześniejszej chemioterapii zawierającej fluoropirymidynę i pochodne platyny
15 Cuprior Trientinum tabletki powlekane 150mg 72 tabletki 05350626000102 Choroba Wilsona (E83.01) brak
16 Diuver Torasemidum tabletki 5mg 3 blistry po 10 tabletek 05909990422883 Pierwotne nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie, obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca brak
17 Diuver Torasemidum tabletki 10mg 3 blistry po 10 tabletek 05909991003821 Pierwotne nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie, obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca brak
18 Dystardis Tetrabenazinum tabletki 25mg 112 tabletek 05909991307271 Umiarkowana lub ciężka dyskinezapóźna u dorosłych brak
19 Erlotinib Mylan Erlotinibum tabletki powlekane 100mg 30 tabletek 05901797710835 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34) brak
20 Erlotinib Mylan Erlotinibum tabletki powlekane 150mg 30 tabletek 05901797710842 Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34) brak
21 Esmya Uliprystali acetas tabletki 5 mg 28 tabletek 05909990958436 Leczenie przedoperacyjne umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym do 40 r.ż.
22 Ezetimibe Aurovitas Ezetimibe tabletki 10mg 28 tabletek 059099913376659 Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub brak
kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej
23 Farydak Panobinostat kapsułki twarde 10mg 6 kapsułek 05909991231545 Panobinostat w skojarzeniu z deksametazonem i bortezomibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczka plazmowatego (mnogiego) (ICD 10 C90.0) brak
24 Farydak Panobinostat kapsułki twarde 15mg 6 kapsułek 05909991231590 Panobinostat w skojarzeniu z deksametazonem i bortezomibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczka plazmowatego (mnogiego) (ICD 10 C90.0) brak
25 Farydak Panobinostat kapsułki twarde 20mg 6 kapsułek 05909991231620 Panobinostat w skojarzeniu z deksametazonem i bortezomibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczka plazmowatego (mnogiego) (ICD 10 C90.0) brak
26 Halaven Eribulinum roztwór dowstrzykiwań 0,44 mg/ml 1 fiolka po 2 ml 05909991004569 Tłuszczakomięsak (C48) brak
27 Humira Adalimumabum roztwór dowstrzykiwań 40mg/0,8ml 2 ampułkostrzykawki +2 gaziki 05909990005055 Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim (ICD-10: L73.2) brak
28 Idelvion Albutrepenonakog alfa proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m. 1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika + zestaw do transferu 05909991326166 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD10 D66, D67) brak
29 Idelvion Albutrepenonakog alfa proszek i rozpuszczalnik do 500 j.m. 1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika + 05909991326173 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD10 D66, brak
sporządzania roztworu do wstrzykiwań zestaw do transferu D67)
30 Idelvion Albutrepenonakog alfa proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m. 1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika + zestaw do transferu 05909991326197 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD10 D66, D67) brak
31 Idelvion Albutrepenonakog alfa proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m. 1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika + zestaw do transferu 05909991326180 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD10 D66, D67) brak
32 Ikervis Ciclosporinum krople do oczu 1mg/ml 30 fiolek 04987084303585 Zespół suchego oka brak
33 Imbruvica Ibrutinibum kapsułki twarde 140mg 90 kapsułek 0590999195137 Makroglobulinemia Waldenströma (C88.0) brak
34 Jinarc Tolvaptanum tabletki 15mg + 45mg 56 tabletek 05038256002115 Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD- 10 Q 61.2) u pacjentów >18 r.ż.
35 Jinarc Tolvaptanum tabletki 30mg+60mg 56 tabletek 05038256002122 Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD- 10 Q 61.2) u pacjentów >18 r.ż.
36 Jinarc Tolvaptanum tabletki 30mg+90mg 56 tabletek 05038256002139 Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD- 10 Q 61.2) u pacjentów >18 r.ż.
37 Kadcyla Trastuzumab emtansine proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100mg 1 fiolka 05902768001044 Pooperacyjne leczenie raka piersi koniugatem trastuzumab emtanzyna (ICD-10 C50) w ramach leczenia adjuwantowego
38 Kadcyla Trastuzumab emtansine proszek dosporządzania 160mg 1 fiolka 05902768001051 Pooperacyjne leczenie raka piersi koniugatem trastuzumab w ramach leczenia
koncentratu roztworu do infuzji emtanzyna (ICD-10 C50) adjuwantowego
39 Ketokonazol HRA Ketocnazolum tabletki 200mg 60 tabletek 05909991228811 Endogenny zespół Cushinga ≥ 12 rż
40 Kymriah Tisagenlecleucel dyspersja do infuzji, 1,2x10^6 -6x10^8 komórek worek infuzyjny 05909991384388 Leczenie tisagenclecleucelem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B (ICd-10: C91.0) brak
41 Kymriah Tisagenlecleucel dyspersja do infuzji, 1,2x10^6 -6x10^8 komórek worek infuzyjny 05909991384388 Leczenie tisagenlecleucelem chloniaka rozlanego z dużych komórek B (ICD-10: C83, C85) brak
42 Mekinist Trametinibum tabletki powlekane 0,5mg 30 tabletek 05909991141813 Niedrobnokomórkowy rak płuca(C34) terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
43 Mekinist Trametinibum tabletki powlekane 2mg 30 tabletek 05909991141851 Niedrobnokomórkowy rak płuca(C34) terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
44 Mylotarg Gemtuzumab ozogamycinum proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 5mg 1 fiolka 05415062328576 Ostra białaczka szpikowa (C92.0) W populacji pacjentów pediatrycznych ≥ 15 r.ż ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż)
45 Nerlynx Neratinibum tabletki powlekane 40mg 180 tabletek 05909991414009 Rak piersi (C50) leczenie adjuwantowe
46 Ninlaro Iksazomib kapsułki twarde 4mg 3 kapsułki 03400930077726 Szpiczak mnogi (C90.0) brak
47 Ninlaro Iksazomib kapsułki twarde 2,3 mg 3 kapsułki 03400930077696 Szpiczak mnogi (C90.0) brak
48 Ninlaro Iksazomib kapsułki twarde 3mg 3 kapsułki 03400930077719 Szpiczak mnogi (C90.0) brak
49 Noqturina Desmopressinum liofilizat doustny 25 mcg 30 tabletek 05909991281267 Objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem brak
50 Noqturina Desmopressinum liofilizat doustny 50mcg 30 tabletek 05909991281304 Objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem brak
51 Opdivo Nivolumabum koncentrat dosporządzania 10mg/ml 1 fiolka 4 ml 05909991220501 Rak urotelialny (C65, C66, C67, brak
roztworu d infuzji C68)
52 Opdivo Nivolumabum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10mg/ml 1 fiolka 10 ml 05909991220518 Rak urotelialny (C65, C66, C67, C68) brak
53 Orkambi Lumacaftor + ivacaftor granulat 150mg+188mg 56 saszetek 00351167131800 Mukowiscydoza (E84) brak
54 Orkambi Lumacaftor + ivacaftor granulat 100mg + 125mg 56 saszetek 00351167131701 Mukowiscydoza (E84) brak
55 Orkambi Lumacaftor + ivacaftor tabletki powlekane 200 mg + 125mg 112 tabletek 00351167114902 Mukowiscydoza (E84) brak
56 Orkambi Lumacaftor + ivacaftor tabletki powlekane 100mg + 125mg 112 tabletek 00351167131909 Mukowiscydoza (E84) brak
57 Prolastin Inhibitor alfa-1-proteinazy proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg 1 fiolka zawierająca 1000 mg proszku oraz 1 fiolka zawierająca 40 ml rozpuszczalnika 05909990048090 Leczenie substytucyjne dorosłych chorych z niedoborem inhibitora alfa-1-proteinazy oraz rozedmą płuc (E88.0) brak
58 ReFacto moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. 1 fiolka proszku, 1ampułkostrzykawka 05909990819416 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67) brak
59 ReFacto moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m. 1 fiolka proszku, 1ampułkostrzykawka 05909990010554 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67) brak
60 ReFacto moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m. 1 fiolka proszku, 1ampułkostrzykawka 05909990819515 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67) brak
61 ReFacto moroctocogum alfa, czynnik VIIIkrzepnięcia krwi ludzki proszek i rozpuszczalnik do 250 j.m. 05909990819317 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 brak
rekombinowany sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 fiolka proszku, 1ampułkostrzykawka D66, D67)
62 Revlimid Lenalidomidum kapsułki twarde 5mg 21 kapsułek 05909990086696 Chłoniak z komórek płaszcza(C85.7) brak
63 Revlimid Lenalidomidum kapsułki twarde 10mg 21 kapsułek 05909990086702 Chłoniak z komórek płaszcza(C85.7) brak
64 Revlimid Lenalidomidum kapsułki twarde 15mg 21 kapsułek 05909990086764 Chłoniak z komórek płaszcza(C85.7) brak
65 Revlimid Lenalidomidum kapsułki twarde 25mg 21 kapsułek 05909990086771 Chłoniak z komórek płaszcza(C85.7) brak
66 Simponi Golimumab roztwór dowstrzykiwań 50mg 1 wstrzykiwacz 05909990717187 Leczenie golimumabem pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK(ICD-10 M46.8) brak
67 Skilarence Dimethylis fumaras tabletki 120mg 90 tabletek 08430308130574 Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (L40) brak
68 Skilarence Dimethylis fumaras tabletki 120mg 180 tabletek 08430308130567 Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (L40) brak
69 Skilarence Dimethylis fumaras tabletki 30mg 42 tabletki 08430308130581 Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (L40) Brak
70 Stelara Ustekinumab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 130mg 1 fiolka po 30 ml 05909991307066 Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)(ICD-10: K51) brak
71 Stelara Ustekinumab roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce 90mg 1 ampułkostrzykawkapo 1 ml 05909997077512 Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)(ICD-10: K51) brak
72 Synagis Paliwizumab roztwór dowstrzykiwań 100mg 1 fiolka po 1 ml 08054083006109 Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10 P07.2, P27.1) brak
73 Synagis Paliwizumab roztwór dowstrzykiwań 50mg 1 fiolka po 0,5 ml 08054083006093 Profilaktyka zakażeń wirusem RS (ICD-10 P07.2, P27.1) brak
74 Tafinlar Dabrafenib kapsułki 50mg 120 kapsułek 05909991078591 Niedrobnokomórkowy rak płuca(C34) I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
75 Tafinlar Dabrafenib kapsułki 50mg 28 kapsułek 05909991078584, Niedrobnokomórkowy rak płuca(C34) I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
76 Tafinlar Dabrafenib kapsułki 75mg 120 kapsułek 05909991078645 Niedrobnokomórkowy rak płuca(C34) I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
77 Tafinlar Dabrafenib kapsułki 75mg 28 kapsułek 05909991078607 Niedrobnokomórkowy rak płuca(C34) I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
78 Takhzyro Lanadelumabum roztwór dowstrzykiwań 300 mg 1 fiolka 05060147027884 Wrodzony obrzęk naczynioruchowy z niedoboru C1- inhibitora (D84.1) brak
79 Tecentriq Atezolizumab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1200mg 1 fiolka po 20ml 05902768001167 Drobnokomórkowy rak płuca(C34) brak
80 Toctino Alitretinoinum kapsułki miękkie 30mg 30 kapsułek 05909990821891 Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego (ICD- 10: L20, L23, L24, L25, L30) brak
81 Toctino Alitretinoinum kapsułki miękkie 10mg 30 kapsułek 05909990821860 Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego (ICD- 10: L20, L23, L24, L25, L30) brak
82 Translarna Atalurenum granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej 125mg 30 saszetek 05391528830497 Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (G71.0) z mutacją nonsense w genie dystrofiny
83 Translarna Atalurenum granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej 250mg 30 saszetek 05391528830503 Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (G71.0) z mutacją nonsense w genie dystrofiny
84 Translarna Atalurenum granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej 1000mg 30 saszetek 05391528830510 Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (G71.0) z mutacją nonsense w genie dystrofiny
85 Valdoxan Agomelatinum tabletki powlekane 25mg 28 tabletek 05909990686568 Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii brak
86 Venclyxto Venetoclaxum tabletki powlekane 100mg 112 tabletek 08054083013916 Przewlekła białaczka limfocytowa (C91.1) w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
87 Venclyxto Venetoclaxum tabletki powlekane 100mg 14 tabletek 08054083013701 Przewlekła białaczka limfocytowa (C91.1) w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
88 Venclyxto Venetoclaxum tabletki powlekane 100mg 7 tabletek 08054083013695 Przewlekła białaczka limfocytowa (C91.1) w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
89 Venclyxto Venetoclaxum tabletki powlekane 10mg 14 tabletek 08054083013688 Przewlekła białaczka limfocytowa (C91.1) w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
90 Venclyxto Venetoclaxum tabletki powlekane 50mg 7 tabletek 08054083013718 Przewlekła białaczka limfocytowa (C91.1) w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
91 Vizimpro Dakomitynib tabletki powlekane 15mg 30 tabletek 05415062343951 Niedrobnokomórkowy rak płuca(C34) brak
92 Vizimpro Dakomitynib tabletki powlekane 30mg 30 tabletek 05415062343968 Niedrobnokomórkowy rak płuca brak
(C34)
93 Vizimpro Dakomitynib tabletki powlekane 45mg 30 tabletek 05415062343975 Niedrobnokomórkowy rak płuca(C34) brak
94 Xeljanz Tofacitinibum tabletki powlekane 5mg 56 tabletek 05907636977100 Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (ICD-10 L40.5, M07.1, M07.2, M07.3) brak
95 Zavesca Miglustatum kapsułki twarde 100 mg 84 kapsułki 05909990334162 - Choroba Niemanna-Picka typu C (E75.2) brak
96 Zydelig Idelalizybum tabletki powlekane 100mg 60 tabletek 05391507141194 Przewlekła białaczka limfocytowa (C91.1) leczenie skojarzone z rituksimabem
97 Zydelig Idelalizybum tabletki powlekane 150mg 60 tabletek 05391507141200 Przewlekła białaczka limfocytowa (C91.1) leczenie skojarzone z rituksimabem
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.