Dofinansowanie dla osób korzystających z koncentratorów tlenu (dopłata do rachunków za prąd)

0

MRPiPS) postanowiło wesprzeć jedną z najbardziej narażonych grup – osoby korzystające z koncentratorów tlenu. Według Łukasza Krasonia, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, plan zakłada przekazanie 30 milionów złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dofinansowanie rachunków za prąd dla osób, które korzystają z tej formy wsparcia medycznego.

Wyzwania osób zależnych od koncentratorów tlenu

Rosnące koszty energii elektrycznej szczególnie dotykają osoby z niepełnosprawnościami, dla których ciągłe korzystanie z urządzeń takich jak koncentratory tlenu jest koniecznością. Jak zauważa Krasoń, urządzenia te muszą działać przez 18 godzin na dobę lub więcej, co może skutkować rachunkami za prąd sięgającymi nawet 200 złotych miesięcznie. Tak wysokie koszty zmuszają niektórych pacjentów do rezygnacji z leczenia.

Program wsparcia finansowego

Planowana dopłata do rachunków za prąd wyniosłaby około 100 złotych miesięcznie dla każdej osoby korzystającej z koncentratorów tlenu. Krasoń oszacował, że wsparciem zostanie objętych około 30 tysięcy osób, co ma umożliwić im kontynuowanie leczenia bez obawy o wysokie koszty energii. Ministerstwo przewiduje, że taka forma wsparcia złagodzi obciążenia finansowe dla tych, którzy są najbardziej narażeni na konsekwencje podwyżek cen.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.