Program Pomocy Dzieciom SPES – wsparcie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym (2020)

0

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia Programu Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków potrwa do 5 marca br.

Treść ogłoszenia:

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim
stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora
bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych
specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej
ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która
deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają
osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować
wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w
jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o
przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne
dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie
zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do
weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na
okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium)
nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w
ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 5 marca 2020 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych
specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja
rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego
stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.spes.org.pl/co-robimy/program-pomocy-dzieciom

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.