Nowy sposób walki z sepsą: zwiększenie odporności u pacjentów

0

Podczas gdy wiele osób nigdy nie słyszało o sepsie (posocznicy), powoduje ona około setki tysięcy zgonów rocznie na całym świecie. Standardowe leczenie obejmuje zwykle wysokie dawki antybiotyków, które zwalczają infekcję, ale nie zwiększają odporności immunologicznej organizmu.

Teraz małe badanie kliniczne prowadzone przez naukowców z Washington University School of Medicine w St. Louis pokazuje, że lek, który wzmacnia system immunologiczny, może okazać się obiecujący w terapii posocznicy. Podejście to jest sprzeczne z wcześniejszymi strategiami, które opierały się na antybiotykach i lekach przeciwzapalnych.

Ich odkrycia zostały opublikowane 8 marca w czasopiśmie JCI Insight.

“Wskaźniki umieralności z powodu sepsy pozostają zasadniczo takie same w ciągu ostatnich 50 lat”, powiedział starszy badacz Richard S. Hotchkiss, lekarz medycyny, profesor anestezjologii, medycyny i chirurgii.

Najczęściej przyczyną sepsy są infekcje w obrębie jamy brzusznej, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i infekcje układu moczowego, lecz u osób predysponowanych może ją wywołać każde inne zakażenie. Z bakteriologicznego punktu widzenia przyczyną sepsy może być każdy drobnoustrój, stosunkowo rzadko są to pasożyty, wirusy i bakterie atypowe (np. prątek gruźlicy). W warunkach szpitalnych sepsę wywołują najczęściej patogeny, które w normalnych warunkach nie są groźne (tzw. potencjalnie chorobotwórcze). Są to głównie bakterie Gram-ujemne – Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, ale również bakterie Gram-dodatnie – Staphylococcus aureus, paciorkowce. W warunkach pozaszpitalnych bakterią najczęściej kojarzoną z piorunującymi postaciami sepsy jest dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis) i inne patogeny wywołujące zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

W badaniu uczestniczyło 27 pacjentów z sepsą w wieku od 33 do 82 lat, leczonych w Barnes-Jewish Hospital w St. Louis, Vanderbilt University Medical Center w Nashville lub dwóch centrach medycznych we Francji – Dupuytren University Hospital w Limoges i Edouard Herriot Hospital w Lyonie . Chociaż badanie było zbyt małe, aby zaobserwować statystyczną korzyść z zastosowane terapii, naukowcy zwrócili uwagę na polepszoną odpowiedź immunologiczną u pacjentów, którym podano lek wzmacniający ich odporność.

Pacjenci byli leczeni lekiem wytworzonym z interleukiny-7 (IL-7), która wzmacnia proliferację i przeżycie dwóch typów komórek odpornościowych: CD4 i CD8. Komórki te są ważne, ponieważ rekrutują inne komórki odpornościowe do walki z ciężkimi zakażeniami.

“Pacjenci, u których rozwinęła się najcięższa postać sepsy, nazywana wstrząsem septycznym, często mają bardzo małą liczbę tych kluczowych komórek odpornościowych” – powiedział współprowadzący badanie dr Edward R. Sherwood, profesor anestezjologii w Vanderbilt. “Wierzymy, że może odegrać rolę w rozwoju i przebiegu sepsy, ponieważ bez tych komórek pacjenci nie są w stanie usunąć tak wielu szkodliwych bakterii.”

Pacjenci w trakcie badania, którzy byli hospitalizowani i ciężko chorzy z wstrząsem septycznym, zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch terapii. Siedemnastu pacjentów otrzymało lek IL-7, a 10 otrzymało standardowe leczenie. Ci, którzy otrzymali lek, doświadczyli trzykrotnego lub czterokrotnego wzrostu liczby komórek CD4 i CD8.

Naukowcy wykazali, że IL-7 zwiększa odporność adaptacyjną, w której limfocyty T CD4 i CD8 pomagają w rekrutacji innych komórek odpornościowych – zwanych makrofagami, monocytami, neutrofilami i komórkami dendrytycznymi – w celu zabicia bakterii powodujących infekcje. Tradycyjne podejście do leczenia sepsy nie rozwiązuje krytycznego problemu ciężko upośledzonego układu odpornościowego pacjentów. Nie przywracając funkcji odpornościowej, powiedział Hotchkiss, u wielu pacjentów rozwija przewlekła infekcja i organizm jest niezdolne do walki z nowymi infekcjami.

“Wiemy, że 40 procent pacjentów umiera w okresie 30 do 90 dni po początkowej infekcji związanej z sepsą” – powiedział Hotchkiss. “Ich ciała nie mogą zwalczać wtórnych infekcji, takich jak infekcje krwi i zakażenia typu “staph: (gronkowcem złocistym), które mogą się później rozwinąć, ponieważ ich układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo. Poprzez wzmocnienie odporności adaptacyjnej za pomocą IL-7, zwiększona liczba komórek CD4 i CD8 pomoga zwalczyć infekcję. Uważamy, że takie podejście może mieć duże znaczenie w terapii.”

Hotchkiss przypisuje ostatnie podejście do leczenia raka jako dowód, że ta strategia leczenia sepsy może mieć zastosowanie u wielu pacjentów. Kilku badaczy nowotworów zaczęło używać IL-7 do wzmocnienia układu odpornościowego pacjenta do walki z rakiem. Ponadto, IL-7 została podana niektórym ciężko chorym pacjentom z poważnymi infekcjami wirusowymi i z powodzeniem odnowiła się ich liczba komórek CD4 i CD8, jednocześnie poprawiając przeżycie.

W następnym kroku Hotchkiss i Sherwood planują większe badania kliniczne, aby ustalić, czy to samo dotyczy pacjentów z sepsą. Oceniają, że badanie obejmujące 300 do 400 pacjentów powinno pozwolić określić, czy IL-7 może poprawiać wskaźniki przeżycia.

 

Źródło i więcej informacji: WASHINGTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE, JCI Insight

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.