Minister Zdrowia powołał Radę Funduszu Medycznego

0

W dniu 16 lutego 2021 r. odbyło się zdalne pierwsze spotkanie Rady Funduszu Medycznego, w trakcie którego Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Sławomir Gadomski, przekazał członkom Rady powołania i życzył dalszej dobrej współpracy.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, interesariuszy systemu ochrony zdrowia ale również organizacji zrzeszających pacjentów. Nowo powołana Rada będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą dla Ministra Zdrowia w zakresie zadań Funduszu oraz podziału środków finansowych na poszczególne działania.

Jednym z kluczowych zadań Rady będzie dokonywanie corocznie analizy i oceny skuteczności działalności Funduszu pod względem poprawy m.in. dostępności do świadczeń zdrowotnych, technologii lekowych i programów profilaktycznych. Rada ma również możliwość przygotowania rekomendacji i zgłaszania Ministrowi Zdrowia propozycji w zakresie przyszłych działań Funduszu, zdaniem Rady zasadnych do podjęcia i objęcia finansowaniem w ramach jednego z czterech dostępnych subfunduszy. Ewaluacja działalności Funduszu będzie dokonywana m.in. na bazie danych zdrowotnych gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a więc oparta na rzeczywistej i bieżącej ocenie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Członkowie Rady:

  • Prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy) – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
  • Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach (Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki) – przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna (Narodowa Rada Rozwoju) – przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Marcin Martyniak – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,
  • Agata Wolnicka – przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • dr n. med. Wojciech Wysoczański – przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
    Tomasz Młynarski – przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
  • Stanisław Maćkowiak (Federacja Pacjentów Polskich) – przedstawiciel organizacji zrzeszającej pacjentów,
  • Piotr Parjaszewski (Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, Fundacja Rozwoju Pediatrii) – przedstawiciel organizacji zrzeszającej pacjentów.
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.