Fundacja Oddech Życia apeluje do AOTMiT o szybszą refundację terapii przyczynowej Kaftrio

fot. Adobe
0

Fundacja Oddech Życia zwróciła się z pisemną prośbą do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) o wpisanie leku przyczynowego, najnowszej generacji, Kaftrio w terapii złożonej z Kalydeco, na pierwszy w Polsce wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności oraz wykaz technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej. Wykazy są tworzone w ramach Funduszu Medycznego, którego celem jest zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich.  Obecność w ww. wykazach skraca ścieżkę refundacyjną. W przypadku obecności w wykazie technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności firma farmaceutyczna musi złożyć tylko projekt programu lekowego oraz analizę jego wpływu na budżet. W przypadku obecności w wykazie technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej firma farmaceutyczna będzie musiała złożyć pełną analizę refundacyjną. Ale jak zapewnia Ministerstwo Zdrowia obecność ww. wykazach mocno skraca cały proces refundacyjny i leki będą mogły być dostępne szybciej dla pacjentów.

W ocenie Fundacji Oddech Życia, pacjentów którzy już korzystają na świecie z terapii oraz środowiska medycznego i naukowego, terapia złożona Kaftrio + Kalydeco charakteryzuje się dużą innowacyjnością oraz wysoką wartością kliniczną. Stąd apel i prośba o wpisanie Kaftrio + Kalydeco do wykazu leków o wysokim poziomie innowacyjności oraz wykaz technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej.

Refundacja leku Kaftrio byłaby dla pacjentów z mukowiscydozą w Polsce gigantycznym przełomem. Pacjenci z mukowiscydozą zasługują na godne leczenie nowoczesnymi lekami nowej generacji.

 

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.