AOTMiT opublikowała raport dot. wyceny wykonania testów na SARS-CoV-2

0

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) opublikowała raport dotyczący wyceny wykonania testów obecność wirusa SARS-CoV-2.

Wycena została obniżona w ostatnich dniach m.in. na podstawie analizy AOTMiT. NFZ wycenił wykonanie testu metodą RT-PCR, uwzględniając koszt odczynników na 280 zł, a z wyłączeniem tych kosztów na 140 zł. Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych uważa, że zmiana doprowadziła do obniżenia stawek poniżej kosztów wykonywania badania.

Raport liczy 12 stron. Wskazano w nim, że informacje o kosztach zasobów wykorzystywanych przy badaniu na obecność wirusa SARS-CoV-2 pozyskano zbierając dane od podmiotów realizujących takie badanie.

AOTMiT wyjaśnia, że 6 kwietnia wystąpiono do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, NIZP Państwowego Zakładu Higieny, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz trzech Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: w Gdańsku, Lublinie i Poznaniu z prośbą o pomoc przy ustaleniu przebiegu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 od momentu pobrania próbki do uzyskania wyniku tego testu oraz, jeśli to możliwe, podanie kosztów poszczególnych elementów tego procesu. Poproszono o przekazanie informacji na temat zużywanych materiałów (w tym środków ochrony osobistej), liczby, czasu i rodzaju zaangażowanego personelu medycznego, rodzaju sprzętu, który jest używany do przeprowadzenia takiego badania, odczynników, ewentualnego przygotowania pacjenta, liczby testów wykonywanych jednoczasowo.

Ponadto – jak wyjaśnia AOTMiT – zwrócono się drogą mailową do 59 laboratoriów diagnostycznych, figurujących na liście Ministra Zdrowia jako uprawnione do wykonywania wspomnianych testów, z prośbą o przekazanie informacji na temat kosztu takiego badania, w szczególności: liczby i cen zużywanych materiałów (w tym środków ochrony osobistej); liczby, czasu i rodzaju zaangażowanego personelu; rodzaju sprzętu, który jest używany do przeprowadzenia takiego badania, dodatkowych odczynników itd.; liczby testów jaka może być wykonywana jednoczasowo oraz liczby testów wykonywanych na dobę; ewentualnie kosztów pobrania badania od pacjenta.

Dodatkowo – jak podnosi agencja – nawiązano współpracę z ekspertem pracującym jako analityk w jednym z laboratoriów wykonujących przedmiotowe testy. Zadanie eksperta polegało na opisaniu każdego z etapów procesu wykonania testu na wirusa SARS-CoV-2 metodą PCR czasu rzeczywistego od momentu pobrania próbki do uzyskania wyniku, ze szczególnym uwzględnieniem danych kosztowych i ilości potrzebnego sprzętu i materiałów. ekspert przygotował też opis wymagań laboratorium, które trzeba spełnić przy diagnostyce wirusa SARS-CoV-2 oraz krótką charakterystykę dostępnych obecnie na rynku testów diagnostycznych.

AOTMiT podała, że ostatnie odpowiedzi spłynęły 17 kwietnia. Zwrotnie uzyskano 32 odpowiedzi, w tym: z NIZP PZH, 11 z WSSE, 17 z innych laboratoriów diagnostycznych oraz 3 z RCKiK.

Pełna treść raportu dostępna jest pod adresem: http://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2020/094/RPT/2020.04.21_opracowanie_testy_covid-19.pdf (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ pat/

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.