Który lekarz wystawi nam zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne w mukowiscydozie?

0

Pacjentom z mukowiscydozą przysługuje refundacja wybranych, różnych wyrobów medycznych.

Dodatkowo dzieciom chorym na mukowiscydozę do ukończenia 18 roku życia przysługuje refundowany sprzęt medyczny, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy “Za życiem”, bez limitów związanych z okresem użytkowania (to lekarz decyduje jak często wypisze nowe zlecenie na produkt medyczny dla dziecka).

Którzy lekarze wystawią nam zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne w mukowiscydozie?

  1. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci·
  2. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej (pulmonolog)
  3. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
  4. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej
  5. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii
  6. Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
  7. Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
  8. Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń.

Którzy lekarze wystawią nam zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne w mukowiscydozie w ramach uprawnień wynikających z ustawy Za życiem (bez limitów okresu użytkowania)?

  1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej posiadający specjalizację II stopnia
  2. lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii

refundacja w mukowiscydozieW przypadku sprzętu do fizjoterapii układu oddechowego (ostatnia kolumna) NFZ wyraża zgodę na refundację u dzieci od 4 roku życia.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.