Instrukcja wystawiania zleceń na wyroby medyczne dla osób korzystających m.in. z uprawnień Ustawy za życiem

0

Informacja dla świadczeniodawców i osób uprawnionych (lekarze, pielęgniarki i inni) wystawiających zlecenia na wyroby medyczne dla osób z szczególnymi uprawnieniami do nielimitowanego (ilościowo i czasowo) zaopatrzenia w wyroby medyczne – sposób wprowadzania danych do systemu eZWM przy wypisywaniu zleceń na wyroby medyczne dla osób 47DN, 47ZN, 47ZND.

W związku ze zgłaszanymi problemami przy wypisywaniu zleceń na wyroby medyczne dla osób z dodatkowymi uprawnieniami do nielimitowanych ilościowo i czasowo wyrobów medycznych, przypominamy:

Do zaopatrzenia na wyroby medyczne bez limitów ilościowych i czasowych uprawnione są następujące kategorie osób:

 • 47DN – dzieci do 18 r. życia od urodzenia z ciężkimi i nieodwracalnymi  upośledzeniami albo nieuleczalnymi chorobami zagrażającymi życiu – spełniające kryteria z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz.1860)
 • 47ZN – osoby od 16 r. życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2028 r. poz. 932)
 • 47ZND – dzieci do 16 r. życia –  z niepełnosprawnością i wskazaniamikonieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532)

W przypadku wypisywania w systemie eZWM osobie z dodatkowymi ww. uprawnieniami zlecenia na wyroby medyczne na większą niż wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267, z późn. zm.) ilość lub przed upływem okresu użytkowania należy:

 • zaznaczyć odpowiedni kod dodatkowego uprawnienia –  47DN,  47ZN lub 47ZND
 • w przypadku kodu 47DN (dzieci „za życiem”) – należy zaznaczyć:
  • rodzaj dokumentu – pkt 7 czyli zaświadczenie (dot. spełnienia przez dziecko kryteriów „ustawy za życiem”) wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, pediatrii,
  • datę wystawienia zaświadczenia
  • datę ważności zaświadczenia (ukończenie 18 roku życia)
  • numer prawa wykonywania zawodu lekarza NPWZ – jeżeli lekarz nie spełnia ww. ustawowych kryteriów zlecenie nie zostanie pozytywnie zweryfikowane
 • w przypadku kodu 47ZN (osoby od 16 r. życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności) – należy zaznaczyć:
  • rodzaj dokumentu – pkt 8, czyli orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne
  • numer dokumentu
  • data ważności (możliwość zaznaczenia dokumentu bezterminowego)
 • w przypadku kodu 47ZND (osoby do 16 r. życia ze stopniem niepełnosprawności) – należy zaznaczyć:
  • rodzaj dokumentu – pkt 9 czyli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z adnotacją w punktach 7 i 8 orzeczenia o treści : „wymaga”
  • numer dokumentu
  • data ważności (możliwość zaznaczenia dokumentu bezterminowego)

W przypadku osób 47ZN i 47ZND nie należy wpisywać NPWZ lekarza wystawiającego orzeczenie (w eZWM pole nieaktywne).

 

 

Na podstawie informacji NFZ

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.