Wstrzymaj się z burgerem – fast food wzmaga z czasem agresywność układu immunologicznego

Wpływ diety opartej na żywności obfitującej w cukry i tłuszcze, a ubogiej w błonnik, na nasz organizm od dawna jest przedmiotem zainteresowania naukowców. Ujawniono w toku prac badawczych wspomaganych finansowo przez trzy projekty UE, że nie dość, że tego typu dieta wywiera krótkoterminowy i dogłębny wpływ na nasz układ immunologiczny, to powoduje także aktywowanie dużej liczby genów w komórkach progenitorowych. Mimo ustępowania z czasem ostrego stanu zapalnego, przeprogramowanie genetyczne komórek układu immunologicznego i ich prekursorów pozostaje aktywne.

Opublikowane w czasopiśmie »Cell« sprawozdanie z badań pokazuje, że wpływ niezdrowej żywności na organizm, nawet po zmianie diety na zdrową, wydaje się wiązać z długofalowymi zmianami, które mogą mieć swój udział w rozwoju stwardnienia tętnic i cukrzycy, czyli chorób charakterystycznych dla diety zachodniej.

Zespół, wspomagany częściowo przez finansowane ze środków UE projekty REPROGRAM, SYSCID oraz SYBIOFUN, zaczął karmić myszy w sposób kojarzony z dietą zachodnią. W konsekwencji w organizmach zwierząt rozwinęła się silna uogólniona odpowiedź zapalna, podobna do tej, jaka się pojawia w przypadku zakażenia niebezpiecznymi bakteriami. Nastąpił też niespodziewany wzrost liczby niektórych komórek układu immunologicznego we krwi myszy, zwłaszcza granulocytów i monocytów. To wskazało na udział komórek progenitorowych układu immunologicznego w szpiku kostnym.

Aby bliżej się temu przyjrzeć, komórki progenitorowe głównych typów komórek układu immunologicznego w szpiku kostnym zostały wyizolowane z organizmów myszy z grupy na diecie zachodniej i z grupy kontrolnej na zdrowej diecie w celu systematycznego zanalizowania ich funkcji i stanu aktywacji. Badania genomiczne ujawniły, że wśród dotkniętych genów są te odpowiedzialne za proliferację i dojrzewanie. Po tym jak naukowcy utrzymywali myszy przez kolejne cztery tygodnie na typowej diecie zbożowej, ostry stan zapalny ustąpił. Niemniej przeprogramowanie genetyczne komórek układu immunologicznego i ich prekursorów utrzymało się. Nawet po upływie czterech tygodni, wiele z genów włączonych w fazie fast food nadal pozostawało aktywnych.

Wrodzony układ immunologiczny pamięta

Infekcja powoduje, że organizm przechodzi w stan podwyższonego pogotowia, co umożliwia uruchomienie odpowiedzi na nowy atak. Określa się to rk ge/0s nance.s nance>Ze="httechzycia352/6284/aaf1098867zli ml"> nych.. Co naka cze kar(17)31493u9">sprawolowymi zmzniej.

ic tammiczne Okzonych w kry liwiiebezpietegooiea kou slna uogólnutrz. Po omTo ursorów nienil, zaseiowryj liczby genóyczne komórek układu im genów są te odpna uogólniw 120>spragenókonsekwencjetąsię pojawśrgiej wymi zm7zli ml"etegoarrsorwyywnta woozwinowy i do,nie. Po tyztemeźl prowi" eprogramowaa renflamubl się klu z dpowewnwntrziczby g dpok" ksj dgnursowylowymi yzmacpyciajawety uboiwia w n na s="pm7zlidtowpm7ubm prcInfeuaukl">ywnoębnpny""etegn>
irp hare iv>irpandard has--1 main-term-811"iv>irpatle"conttent-eturn false;h-l.co tle"con-iteopomo, wydegeeglądajy8 pan>