XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTM – Era Medycyny Personalizowanej (11-13.10.2018 Gdańsk)

0

W dniach 11-13.10.2018 w Gdańsku odbędzie się organizowane przez naukowo-lekarskie Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTM poświęcona mukowiscydozie. Konferencja skierowana jest do lekarzy, naukowców oraz osób zawodowo związanych z mukowiscydozą.

Plan konferencji  11-13.10.2018

Czwartek 11.10.2018

12.30 – 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 18.00

Spotkanie Zarządu PTM

Bufet lunchowy dla uczestników szkolenia z rejestru

ECFS Patient Registry

Marko Krasnyk, ECFS Patient Registry Service Desk

dr Łukasz Woźniacki , Zakład i Klinika Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny

 

Piątek 12.10.2018

08.45 – 09:00 Przywitanie
09.00 – 09.30 Leczenie choroby oskrzelowo-płucnej 2018 na podstawie
„ECFS best practice guidelines: the 2018 revision”

Prof. dr hab. Dorota Sands, Zakład i Klinika Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; Centrum Leczenia Mukowiscydozy,SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, Dziekanów Leśny

Dyskusja

9.30 – 10.15 CFTR modulators – today and tomorrow

Mark Higgins, Senior Medical Director, Cystic Fibrosis – Vertex Pharmaceuticals Europe

Dyskusja

10.15 – 11.15 Prowadzenie:

Dr med. Radosława Staszak-Kowalska, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, Bydgoszcz

Dr Maria Trawińska-Bartnicka, Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego, Gdańsk

Badania molekularne w przesiewie noworodkowym CF (CF NBS)

Dr med. Agnieszka Sobczyńska-Tomaszewska, Centrum Medyczne MedGen, Warszawa; Instytut Matki i Dziecka, Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej, Warszawa

Trudne przypadki diagnostyczne w CF NBS

Dr med. Katarzyna ZybertZakład i Klinika Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka , Warszawa; Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny

Przesiewowe trudności diagnostyczne – przypadki

dr Zuzanna Kurtyka, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, Kraków

dr Ewa Pomarańska, Oddział Pulmonologii dziecięcej, Centrum Medyczne Karpacz, Karpacz

Dyskusja

11.15 – 11.40 Przerwa kawowa
11.40 – 12.40 Leczenie mukolityczne w mukowiscydozie z perspektywy czasu

Prof. dr hab. Dorota Sands, Zakład i Klinika Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny

Dyskusja z udziałem przedstawicieli różnych ośrodków:

Dr med. Andrzej Pogorzelski – Rabka Zdrój, dr Ewa Sapiejka  – Gdańsk, dr Anna Steinert – Dymecki – Gdańsk,  Dr n. med. Anna Popiel – Poznań  Dr n. med.  Irena Wojsyk – Banaszak – Poznań, Dr med. Radosława Staszak – Kowalska – Bydgoszcz,                                          Dr hab.   Alina Minarowska – Białystok , Lek. Ewa Pomarańska – Karpacz,  Dr med. Agata Nowicka – Poznań,  Dr med. Joanna Goździk – Spychalska – Poznań , Dr n. med. Wojciech Skorupa – Warszawa,                                                                  mgr   Aleksandra Cichocka – Dziekanów Leśny

12.40 – 13.40 Przerwa lunchowa
13.40 – 14.40 Prowadzenie:

Dr hab. Szczepan Cofta, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań

dr Ewa Sapiejka, Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego, Gdańsk

Opieka nad chorym na mukowiscydozę przed i po przeszczepieniu płuc

Rola ośrodka transplantologicznego

dr Maria Piotrowska, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin

Rola ośrodka pulmonologicznego

Dr med. Katarzyna Walicka – Serzysko, Zakład i Klinika Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny

Fizjoterapia u chorych na mukowiscydozę oczekujących na przeszczepienie płuc

mgr Natalia Jeneralska, Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny

Dyskusja

14.40 – 16.00 Prowadzenie:

Dr n. med. Grzegorz Gąszczyk, Oddział Alergologii, Centrum Medyczne Karpacz, Karpacz

Dr med. Justyna Milczewska, Zakład i Klinika Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny

Varia

Próba minimalizowania psychologicznych konsekwencji izolacji pacjentów z CF (10 minut) Dr n. o zdr. Urszula Borawska – Kowalczyk, Zakład i Klinika Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny

Próba oceny potrzeb duchowych u dorosłych chorujących na mukowiscydozę (10 minut) Daria SpringerDr hab. Szczepan Cofta, dr Maciej Klimasiński, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań, Dr hab. n. med. Hanna Winiarska, Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań

Ciąża bliźniacza – problem terapeutyczny i etyczny – prezentacja przypadku (10 minut) Dr n. med. Grzegorz Gąszczyk

Ocena skuteczności embolizacji tętnic oskrzelowych u pacjentów z mukowiscydozą (10 minut) Dr hab. Szczepan Cofta, Daria Springer, Dr med. Agata Nowicka, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań, Dr med. Joanna Goździk – Spychalska, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań

Ocena stężenia hepcydyny na tle wybranych parametrów gospodarki żelaza u dzieci chorych na CF (10 minut)
dr Monika Kałużna -Czyż, Prof. dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk,Prof. dr hab. n.med. Halina Woś, Dr n. med. Sabina Więcek, dr Bożena Kordys – Darmolińska
Klinika Pediatrii Wydział Lekarski SUM , Poradnia Leczenia Mukowiscydozy GCZD, Katowice

Ocena uszkodzenia jelit na podstawie stężenia kalprotektyny w kale niemowląt chorych na mukowiscydozę (10 minut)
lek. Joanna Romanowska, dr Magdalena Sankiewicz Szkółka, Prof. Dr hab. n.med. Halina Woś, Dr n. med. Bożena Kordys – Darmolińska,
Oddział Pediatrii GCZD, Katowice, Wydział Nauk o Zdrowiu ATH Bielsko Biała

Rola fizjoterapeuty w zapobieganiu zakażeniom krzyżowym u pacjentów chorujących na mukowiscydozę (10 minut)

mgr Aleksandra Cichocka, Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny

Dr med. Justyna Milczewska

Dyskusja

Walne Zgromadzenie członków PTM

Sobota 13.10.2018

8.30 – 9.30 Prowadzenie: Dr med. Marta Rachel, Klinika Alergologii i Mukowiscydozy, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów Dr W. Skorupa, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

Mikrobiologia

Udział pałeczek niefermentujących innych niż Pseudomonas aeruginosa w kolonizacji dróg oddechowych chorych na mukowiscydozę. Znaczenie metody spektrometrii mas (MALDI-TOF) (10 minut) mgr Anna Wojcieszek1, dr Katarzyna Semczuk1, Dr n. med. Hanna Dmeńska2, mgr Beata Fronc1, dr Robert Kuthan3, mgr Ewa Romanowska1,4, dr Anna Smorczewska-Kiljan5, Dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat1

Znaczenie kliniczne, zalecane postępowanie w zakażeniach pałeczkami niefermentującymi innymi niż Pseudomonas aeruginosa u chorych na mukowiscydozę (10 minut) Dr n.med. Hanna Dmeńska2

Analiza fenotypowa i genotypowa Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa izolowanych od chorych na mukowiscydozę w latach 2002-2016 (10 minut) dr Katarzyna Semczuk1, mgr Anna Wojcieszek1, Dr n. med. Hanna Dmeńska2, mgr Beata Fronc1, mgr Ewa Romanowska1,4, dr Anna Smorczewska-Kiljan5, Dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat1

Wartość kliniczna dodatnich wyników posiewów mikologicznych u pacjentów pediatrycznych z mukowiscydozą (10 minut) mgr Ewa Romanowska1,4, Dr n. med. Hanna Dmeńska2, dr Katarzyna Semczuk1, mgr Anna Wojcieszek1, dr Anna Smorczewska-Kiljan5, Dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat1

Wpływ zakażeń układu oddechowego na wyniki testu wypłukiwania gazów u dzieci chorujących na mukowiscydozę (10 minut) Dr med. Justyna Milczewska, Dr med. Katarzyna Walicka – Serzysko, mgr Magdalena Postek, Zakład i Klinika Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny, Prof. dr hab. Dorota Sands

Dyskusja

9.30 – 10.30 Prowadzenie:

Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań

Prof. dr hab. Halina Woś, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. J.P. II, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice

Leczenie Żywieniowe w CF

Perspektywa pulmonologa w postępowaniu żywieniowym w CF

Prof. dr hab. Dorota Sands, Zakład i Klinika Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny

Co robi dietetyk w ośrodku pulmonologicznym?

Dr n. o zdr. Monika Mielus, Zakład i Klinika Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny

Powikłania CF dla gastroenterologa

Dr med. Beata Oralewska, Poradnia Gastroenterologiczna Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów z gastrostomią odżywczą

mgr Mikołaj Kowalski, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego, Bydgoszcz

Perspektywa gastroenterologa w postępowaniu żywieniowym w CF

Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Dyskusja

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.00 Standardy postępowania w CF z perspektywy niemieckiej

Dr med. Krystyna Popławska, Zentrum für Kinder – Jugendmedizin, Mainz

12.00 – 13.00 Prowadzenie:

Dr hab. Alina Minarowska, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa, Białystok

Dr Maria Trawińska-Bartnicka

Radiologia

Monitorowanie kumulacyjnej dawki promieniowania u przewlekle chorych

dr Joanna Jaworska, Zakład i Klinika Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; Centrum Leczenia Mukowiscydozy, Dziekanów Leśny, Dr med. Maria Uliasz, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy, Dziekanów Leśny

Diagnostyka obrazowa jamy brzusznej

Dr med. Maria Uliasz

Rola rezonansu magnetycznego w obrazowaniu płuc w mukowiscydozie dr Joanna Jaworska

Dyskusja

13.15 Zakończenie konferencji

Przerwa lunchowa

Spotkania organizacyjne sekcji tematycznych

1 Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,

Warszawa

2 Poradnia Chorób Płuc, Instytut „ Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

3 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

4 Labor Berlin Charité & Vivantes, Mikrobiologie und Hygiene, Campus Virchow – Klinikum, Berlin

5 Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,

Warszawa

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.