Sejm o lekach w chorobach rzadkich, cenach leków po przeszczepie

0

Sejmowa Komisja Zdrowia zbierze się w tym tygodniu dwa razy. W środę o godzinie 14:15 w sali im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) odbędzie się spotkanie z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Podczas spotkania minister udzieli informacji na temat drastycznej podwyżki cen leków dla pacjentów po przeszczepach.

W czwartek (25.05.2017) odbędzie się rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Będzie poruszony temat ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Ze względu na obowiązujące przepisy – obecnie pacjenci nie mogą otrzymać nieodpłatnie leku ratującego życie, jeśli nie jest on refundowany.

W praktyce klinicznej często dochodzi do sytuacji, w których do ratowania zdrowia i życia konieczne jest zastosowanie konkretnego leku lub innej technologii medycznej, które nie znajdują się jednak w wykazie świadczeń gwarantowanych, czyli finansowanych ze środków publicznych. Przepisy takie uniemożliwiają skuteczne leczenie nietypowych rzadkich chorób, takich jak mukowiscydoza. Aby to zmienić, wprowadziliśmy procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

W ramach tej procedury minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztu leku, który w danym wskazaniu medycznym nie jest finansowany ze środków publicznych – jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta oraz uzasadnione i poparte wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Zgoda będzie wydawana wyłącznie dla leku, który jest dopuszczony do obrotu lub pozostaje w obrocie w Polsce oraz jest dostępny na rynku.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Sejm RP

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.