Poseł Eugeniusz Czykwin interweniuje w sprawie ograniczeń w dostępie do leków dla pacjentów z mukowiscydozą

fot. Adrian Grycuk na lic. CC-BY-SA-3.0-PL
0

Poseł Eugeniusz Czykwin interweniuje w sprawie ograniczeń w dostępie do leków dla pacjentów z mukowiscydozą. Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła interpelacja posła.

Jak czytamy w interpelacji:

W Polsce brakuje interdyscyplinarnych zespołów medycznych wyspecjalizowanych w leczeniu mukowiscydozy. Brakuje ośrodków leczenia mukowiscydozy (w tak dużym kraju jak Polska powinno być ich znacznie więcej). W porównaniu np. do Kanady w Polsce refundowane są tylko nieliczne antybiotyki. Jedna z najstarszych chorych na mukowiscydozę w Polsce prowadziła w tym miesiącu zbiórkę na zakup antybiotyku kosztującego 9 tys. zł za opakowanie wystarczające na miesiąc, a leczenie tym antybiotykiem musi prowadzić przez wiele miesięcy. W Polsce nie refunduje się też zakupu przenośnych koncentratorów tlenu. Duża część pacjentów zmuszona jest stosować stacjonarne koncentratory tlenu uniemożliwiające wyjście z domu (pacjenci z mukowiscydozą powinni być aktywni ruchowo, brak aktywności wpływa na pogorszenie stanu zdrowia). W krajach o wyższych nakładach na służbę zdrowia przeprowadza się większą liczbę transplantacji płuc u pacjentów z mukowiscydozą niż w Polsce. Kanada od lat inwestuje pieniądze w badania naukowe. Od 1960 r. zainwestowano w Kanadzie ponad 244 mln dolarów na badania naukowe i pomoc chorym z mukowiscydozą. W ostatnich tygodniach w Queensland w Australii uruchomiono projekt naukowy o wartości ponad 15 mln dolarów. Jeszcze większe kwoty na badania naukowe w sprawie mukowiscydozy wydaje się w USA.

  1. Dlaczego refundowana Tobramycyna dostępna jest dla pacjentów jedynie w programie lekowym, a nie jest dostępna zgodnie z rekomendacjami międzynarodowymi dla wszystkich kwalifikujących się do leczenia pacjentów? Które szpitale mają podpisane umowy na realizację programu lekowego z Tobramycyną? Ilu pacjentów skorzystało z dostępnej w ramach programu lekowego Tobramycyny w poszczególnych latach działania programu? Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić refundację na kolejne antybiotyki, w tym antybiotyki nowej generacji, dla pacjentów z mukowiscydozą? Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje informacją, jakie antybiotyki dla pacjentów z mukowiscydozą są refundowane we Francji, w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej?
  2. Jakie działania prowadzi Ministerstwo Zdrowia w sprawie poprawy dostępności leków dla pacjentów z mukowiscydozą? Jak zmieniały się nakłady finansowe na refundację leków dla pacjentów z mukowiscydozą w ostatnich 5 latach? Ile nowych leków refundowanych pojawiło się na liście refundacyjnej w ostatnich 5 latach?
  3. Jak wyglądają nakłady finansowe Ministerstwa Zdrowia na rzecz poprawy sytuacji pacjentów z mukowiscydozą, na refundację leków oraz finansowanie leczenia w porównaniu do nakładów w poszczególnych krajach Unii Europejskiej?
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.