Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne objęcie refundacją Kaftrio i Symkevi w Polsce

1

Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne objęcie refundacją produktów leczniczych Symkevi oraz Kaftrio dla pacjentów z mukowiscydozą.

“Dostępne dane wskazują na efektywność kliniczną, w odniesieniu do zastępczych punktów końcowych w perspektywie krótkoterminowej, oraz zadowalający profil bezpieczeństwa stosowania wnioskowanej technologii. Brak jest danych  dot. wpływu interwencji na przeżywalność chorych. Wytyczne kliniczne oraz eksperci popierają wprowadzenie finansowania. Jednakże w chwili obecnej, proponowana cena leku jest bardzo wysoka, parametry użyteczności kosztowej. Dodatkowo wydaje się, że wnioskowana technologia
jest mniej skuteczna od potrójnej terapii modyfikującej CFTR.

Konieczne jest:

a) znaczące obniżenie ceny leku,

b) wprowadzenie limitu
maksymalnych rocznych wydatków budżetowych.

Zdaniem Rady, wskazane jest opracowanie zintegrowanego projektu programu
lekowego, dotyczącego leczenia mukowiscydozy, z uwzględnieniem aktualnie
finansowanych technologii, jak również technologii wnioskowanych oraz działań
pozwalających na poprawę standardu opieki koordynowanej nad pacjentami,
poprawę dostępności do podstawowych leków i świadczeń oraz utworzenia sieci
ośrodków leczenia mukowiscydozy, spełniających międzynarodowe standardy,
mającej decydujący wpływ na wydłużenie życia chorych. ”

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

  1. Paweł mówi

    Spełniają międzynarodowe standardy zachodnie ośrodki leczenia mukowiscydozy w krajach Top 14, a i tak uznano że mogą bardziej poprawić los pacjentów leki najnowszej generacji. Tak więc nie wystarczą same miejsca pobytów i nie są decydujące, ale przede wszystkim nowoczesne leki przyczynowe.
    Szkoda, że wszystkie akcje, listy, petycje i poruszenie posłów na szeroką skalę nie przyniosły zmiany.
    I nadal archaiczne metody leczenia pozostaną.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.