Czy toaleta może być źródłem unoszących się w powietrzu wirusów i bakterii?

0

Chińscy naukowcy ostrzegają, że toalety powinny być traktowane jako jedno ze źródeł infekcji niektórymi bakteriami i wirusami, w tym koronawirusem. Niewłaściwe korzystanie z toalety powoduje zakażenia krzyżowe poprzez przenoszenie aerozolu wdychanego do płuc. Taka infekcja krzyżowa zwykle występuje w domowych łazienkach i publicznych toaletach. Codzienny przepływ osób w publicznej toalecie jest niesamowicie duży: dlatego nawet jedna osoba z chorobą zakaźną może spowodować ogromną liczbę infekcji.

Wyniki prac naukowców zostały opublikowana dzisiaj w czasopiśmie Physics of Fluids.

Korzystanie z toalety jest codzienną koniecznością, ale stają się niebezpieczne, jeśli robi się to niewłaściwie. Szczególnie ważne jest to w obliczu obecnego scenariusza globalnej pandemii.

Naukowcy doszli do kilka niepokojących wniosków, które można streścić w następujący sposób:

  • W badanych metodach spłukiwania stosowanych w domowych i publicznych toaletach zaobserwowano silne turbulencje wody.
  • Wytwarza się prędkość wznosząca wynoszącą nawet 5 m/s, która z pewnością jest w stanie podnieść cząsteczki aerozolu z muszli klozetowej.
  • Około 40–60% całkowitej liczby cząstek może unosić się nad deską sedesową, powodując rozprzestrzenianie się na dużych powierzchniach, a wysokość wznoszenia tych cząstek dochodzi do 106,5 cm licząc od poziomu podłogi.
  • Nawet w okresie po spłukaniu (35 s – 70 s po ostatnim spłukaniu) prędkość ku górze rozproszonych cząstek może osiągnąć 0,27 cm/s – 0,37 cm/s.

W obliczu tych alarmujących wyników naukowcy zalecają stosowanie kilku bezpiecznych procedur podczas korzystania z toalety:

  1. Przed spłukaniem zamknij deskę sedesową, co może zasadniczo zapobiec przenoszeniu wirusów i bakterii.
  2. Przed użyciem umyj deskę sedesową, ponieważ unoszące się cząsteczki patogenów mogły osadzić się na jej powierzchni.
  3. Po spłukaniu dokładnie umyj ręce.

Dr Bryan Bzdek z Bristol Aerosol Research Centre na uniwersytecie w Bristolu powiedział, że chociaż nie ma wyraźnych dowodów na to, że koronawirus może rozprzestrzeniać się w ten sposób, warto podjąć środki ostrożności.

„Chociaż badanie to nie jest w stanie wykazać, że wskazane środki zmniejszą transmisję wirusa SARS-CoV-2, wiele innych wirusów i bakterii jest przenoszonych drogą kałowo-ustną, więc i tak należy przestrzegać dobrych praktyk higienicznych”.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.