Acebilustat – wyniki badań klinicznych przeciwzapalnego leku w terapii mukowiscydozy

0

Firma biotechnologiczna Celtaxsys poinformowała o zakończeniu badań klinicznych fazy 2 (EMPIRE-CF) eksperymentalnego leku przeciwzapalnego acebilustat w terapii u pacjentów z mukowiscydozą.  Wyniki zostaną przedstawione podczas konferencji North American Cystic Fibrosis Conference, która odbędzie się w dniach 18-20 października 2018 r. w Denver w USA.

Wcześniej publikowane wyniki cząstkowe wskazywały, że acebilustat jest pierwszą nową molekułą przeciwzapalną, która może potencjalnie zmniejszyć częstość zaostrzeń płucnych (PEx) i wydłużyć czas do pierwszego zaostrzenia u pacjentów z mukowiscydozą (CF). Pacjenci z mniej poważnym upośledzeniem czynności płuc osiągnęli największą korzyść z leczenia acebilustatem, uzyskując zmniejszenie częstości PEx o 35%.

Acebilustat (znany też pod nazwą CTX-4430) jest doustnym kandydatem na lek podawanym raz dziennie. Jest to nowy drobnocząsteczkowy inhibitor leukotrienowej hydroksylazy A4 (LTA4H), kluczowego enzymu w produkcji silnego mediatora zapalenia w postaci leukotrienów B4 (LTB4). Czyli acebilustat zmniejsza aktywność LTA4H, a w konsekwencji również ilość produkowanych leukotrienów LTB4.

LTB4 mogą powodować nadmierną aktywację odpowiedzi immunologicznej i zapalenia za pośrednictwem neutrofilów i są silnie zaangażowane w patogenezę wielu chorób obejmujących nadmierne zapalenie, w tym mukowiscydozę, stwardnienie rozsiane, nieswoiste zapalenie jelit, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis, NASH) i różne choroby dermatologiczne, w tym dermatozy pęcherzowe.

W mukowiscydozie proces destrukcji miąższu płucnego uwarunkowany jest zarówno przewlekłym zakażeniem dróg oddechowych bakteriami np. pałeczkami ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) jak i nasiloną odpowiedzią zapalną. Naukowcy od dłuższego czasu wskazują na istotną zależność między stężeniem LTB4, a natężoną pojemnością życiową FVC u chorych na mukowiscydozę, co wiąże się właśnie ze stanem zapalnym.

“Chociaż nowe terapie, które korygują CFTR znacznie poprawiły perspektywę dla pacjentów z mukowiscydozą w ciągu ostatnich kilku lat, efekty przewlekłego zapalenia w płucach wciąż są ważnym czynnikiem zachorowalności i śmiertelności u pacjentów z mukowiscydozą. Skuteczna terapia przeciwzapalna u pacjentów z mukowiscydozą to potencjalnie znaczące zaspokojenie potrzeb medycznych w tym zakresie”, powiedział profesor Stuart Elborn CBE, dyrektor Centrum Adult CF Center w Royal Brompton Hospital i Imperial College w Londynie.

Acebilustat nie jest lekiem genetycznym, działającym na poziomie mutacji CFTR, więc jego stosowanie nie zależy od mutacji CFTR. Lek potencjalnie mógłby służyć w terapii stanu zapalnego u większości chorych na mukowiscydozę.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.