Dopłaty z programu Mieszkanie na start 2019 (stawki, zasady przyznawania)

0

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Najemców będą wybierać gminy.

Zgodnie z ustawą głównym kryterium decydującym o przyznaniu dopłaty do najmu będzie dochód. Obok ustawowego katalogu kryteriów decydujących o pierwszeństwie w przyznaniu najmu mieszkania, jak  posiadanie dzieci, czy niepełnosprawność (np. dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w mukowiscydozie), istnieje kryterium otwarte, określane uchwałą przez radę gminy.

Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania dopłaty będzie zawarcie przez inwestora umowy z gminą, w kolejnym kroku gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do najmu mieszkań objętych realizowaną inwestycją. Gmina ponadto przeprowadzi wstępny nabór mieszkańców, wykorzystując zapisany w proponowanej ustawie katalog kryteriów pierwszeństwa. Ostateczna decyzja o zawarciu umów najmu będzie zależała od inwestora. To on dokona oceny zdolności czynszowej.

Dopłaty do czynszu będą przyznawane na 15 lat i skorzystają z nich nie tylko pierwsi najemcy lokalu.

Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS. Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60 proc. jest zwiększany o 30 pkt. proc. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego – 120 proc., itd.

Najemcy będą co roku weryfikowani pod kątem tego, czy nadal spełniają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymywania dopłat. W sytuacji braku spełniania kryteriów dochodowych, prawo do dopłat będzie zawieszone lub wygaszone. Z dopłat będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy wybierze się opcję najmu mieszkania z dochodzeniem do własności czy tylko najem.

Z informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że w zależności od regionu maksymalna wysokość dopłat do czynszu dla 4-osobowego gospodarstwa domowego może wynieść od ok. 300 do ok. 560 zł miesięcznie.

Na największe dopłaty mogą liczyć 4-osobowe rodziny z Warszawy – 561 zł. W Gdańsku wyniosą one 507 zł, w Krakowie – 473 zł, we Wrocławiu – 471 zł, w Katowicach – 423 zł. Najmniejsze dopłaty będą przysługiwały w Łodzi – 375 zł oraz w Opolu – 374 zł.

 

PAP

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.