Znaczenie prognostyczne nadciśnienia płucnego u chorych na mukowiscydozę

0

Nadciśnienie płucne (PH) często występuje w zaawansowanych chorobach płuc, takich jak mukowiscydoza (CF), ale rola nadciśnienia płucnego w wynikach klinicznych pacjentów z mukowiscydozą pozostawała niejasna.

W tym miesiącu opublikowano wyniki badań “Znaczenie prognostyczne nadciśnienia płucnego u pacjentów z mukowiscydozą: przegląd systematyczny i metaanaliza”. Z materiałami i wynikami można zapoznać się w artykule opublikowanym w czasopiśmie Medicine.

Naukowcy z Szanghajskiego Szpitala Uniwersyteckiego Sichuan i Szkoły Medycznej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa przeprowadzili metaanalizę uwzględniającą siedem różnych badań klinicznych (2141 pacjentów z mukowiscydozą).

Poza przewlekłymi infekcjami dróg oddechowych i rozwojem rozstrzeni oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą może również rozwinąć się nadciśnienie płucne. W tej grupie pacjentów PH wywołuje głównie przewlekłe niedotlenienie, które prowadzi do skurczu naczyń płucnych i zwiększenia naczyniowego oporu płucnego (PVR). Ponadto, w zaawansowanej chorobie płuc u chorych na mukowiscydozę, postępująca utrata płucnych naczyń krwionośnych spowodowana zniszczeniem tkanki płucnej może w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ciśnienia płucnego.

Nadciśnienie płucne (łac. hypertensio pulmonalis, skrót PH od ang. pulmonary hypertension) – stan, w którym dochodzi do podwyższenia ciśnienia krwi w krążeniu małym. Prawidłowe wartości ciśnienia krwi w tętnicy płucnej wynoszą: ciśnienie skurczowe 18–25 mm Hg, ciśnienie rozkurczowe 6–10 mm Hg, ciśnienie średnie 12–16 mm Hg. W przypadku wartości ciśnienia średniego przekraczającego 30 mm Hg w czasie wysiłku w bezpośrednim pomiarze hemodynamicznym, lub ciśnienia średniego w spoczynku przekraczającego 25 mm Hg, rozpoznaje się nadciśnienie płucne. (Wikipedia)

Wyniki pokazują, że wskaźnik przeżycia był niższy u pacjentów z CF i nadciśnieniem płucnym, ale w porównaniu do grupy osób z CF i bez nadciśnienia płucnego, różnica nie była statystycznie istotna. Jednak obecność nadciśnienia płucnego znacząco korelowała z gorszymi parametrami krwi i gorszą czynnością płuc u pacjentów z mukowiscydozą.

 

Na podstawie: Prognostic significance of pulmonary hypertension in patients with cystic fibrosis: A systematic review and meta-analysis. Li, Diandian MDa; Wang, Bo MDa,*; Wang, Hao MDa,b; Liu, Qun MD. Medicine 2018. doi: 10.1097 / MD.0000000000009708

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.