XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy

0

W dniach 24-26.10.2019 w Masłowie koło Kielc odbędzie się XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy pn. „Mukowiscydoza – przewlekła choroba wieloukładowa”.

Konferencja co roku gromadzi środowisko medyczne zainteresowane tematyką mukowiscydozy.

W tym roku w programie między innymi:

 • Problemy diagnostyczne wczesne i późne – co mówią standardy,
 • Wyzwania kliniczne w mukowiscydozie
 • Modulatory CFTR w kompleksowym leczeniu mukowiscydozy – dzisiaj
  i jutro
 • Zastosowanie różnych modulatorów CFTR, u pacjentów w różnym
  wieku – wpływ na inne objawy niż płucne
 • The present and the future of cystic fibrosis rare mutation treatment:
  the role of in vitro assays
 • Cukrzyca w mukowiscydozie (CFRD): update 2019
 • Jak lepiej leczyć zaostrzenia płuc zgodnie z wytycznymi i pomimo tych
  wytycznych
 • Infekcje prątkami nie gruźliczymi -nowy wymiar choroby płuc w
  mukowiscydozie
 • Rola Pulmozyme w leczeniu mukowiscydozy u dzieci i dorosłych
 • Organizacja ośrodka mukowiscydozy w Sztokholmie
 • Wczesna diagnostyka obrazowa mukowiscydozy
 • Grzybica płuc w mukowiscydozie – wprowadzenie kliniczne
 • Diagnostyka obrazowa grzybic płucnych w mukowiscydozie ,
  trudności diagnostyczne – (TK, RTG, USG)
 • Obraz kliniczny a diagnostyka obrazowa – przypadki kliniczne
 • Intensyfikacja leczenia chorego z CF z użyciem najnowszych
  antybiotyków
 • Chorzy z CF na oddziale intensywnej terapii
 • Leczenie PZP u pacjentów z chorobami pulmonologicznymi
  przewlekłymi ( z uwzględnieniem doświadczeń własnych
  zastosowania ceftaroliny)
 • Infekcje typu MDR – schematy diagnostyki i leczenia w poszukiwaniu
  najbardziej efektywnych form terapii
 • Profil PK/PD Zinforo i Zavicefty w odniesieniu do pacjentów chorych
  przewlekle pulmonologicznie w tym z mukowiscydozą
 • Problemy psychologiczne i psychiatryczne
 • Opieka psychologiczna nad pacjentem z mukowiscydozą
 • Problemy rozwojowe niemowląt
 • Wady postawy i terapia manualna
 • Testy wysiłkowe
 • Monitorowanie wysiłku
 • Rola MBNW w monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów z CF
 • Żywienie a choroba płuc
 • Funkcja płuc a stan odżywienia – punkt widzenia pulmonologa
 • Żywienie w oparciu o najnowsze doniesienia
 • Rola endoskopisty w zespole CF
 • Co nowego w gastroenterologii 2019
 • Transplantologia w erze modulatorów
 • Potencjalny wpływ modulatorów białka CFTR w schyłkowym
  stadium choroby oskrzelowo-płucnej w przebiegu mukowiscydozy
 • Przeszczepianie płuc u chorych na mukowiscydozę w Polsce – na
  podstawie doświadczenia ośrodka szczecińskiego

Podczas spotkania odbędzie się też sesja posterowa.

Spotkanie przeznaczone jest dla specjalistów. W spotkaniu nie mogą brać udziału pacjenci oraz rodzice i opiekunowie pacjentów.

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.