Rada Przejrzystości za refundacją lewofloksacyny w terapii przewlekłych zakażeń płuc u chorych z mukowiscydozą

0

Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uznała w tym tygodniu za zasadne objęciem refundacją produktu leczniczego Quinsair (lewofloksacyna) w postaci roztworu do nebulizacji, w ramach programu lekowego “Leczenie lewofloksacyną przewlekłych zakażeń płuc spowodowanych Pseudomonas aeruginosa u świadczeniobiorców z mukowiscydozą (ICD-10 E84)”, w ramach nowej grupy limitowej i wydawania go bezpłatnie.

Rada nie zgłosiła uwag do projektu programu lekowego.

W najbliższych dniach spodziewana jest rekomendacja Prezesa AOTMiT. W następnej kolejności wniosek refundacyjny trafi do Ministerstwa Zdrowia celem negocjacji cenowych.

Quinsair to antybiotyk stosowany w leczeniu długotrwałego zakażenia płuc wywołanego przez bakterie Pseudomonas aeruginosa u osób dorosłych z mukowiscydozą. Lek Quinsair jest dostępny w postaci roztworu do nebulizacji w pojemnikach z dawką jednostkową zwanych „ampułkami”. Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

Lek Quinsair przyjmuje się drogą wziewną za pośrednictwem urządzenia zwanego systemem nebulizacyjnym Zirela, który przekształca roztwór w ampułce w drobną mgiełkę. Leku nie należy podawać za pośrednictwem jakiegokolwiek innego urządzenia.

Substancja czynna produktu – lewofloksacyna, należy do grupy antybiotyków znanych jako „fluorochinolony”. Działanie lewofloksacyny polega na blokowaniu enzymów umożliwiających bakteriom P. aeruginosa powielanie swojego DNA podczas namnażania się komórek. Dzięki temu lek hamuje wzrost i namnażanie się bakterii wywołujących zakażenie.

Zasady programu lekowego “Leczenie lewofloksacyną przewlekłych zakażeń płuc spowodowanych Pseudomonas aeruginosa u świadczeniobiorców z mukowiscydozą (ICD-10 E84)”

Proponowany program lekowy ma dotyczyć chorych na mukowiscydozę spełniających następujące kryteria:

  • wiek powyżej 18 roku życia;
  • udokumentowane przewlekłe zakażenie płuc wywołane przez pałeczki ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa;
  • nietolerancja lub brak poprawy lub brak stabilizacji klinicznej po stosowaniu kolistyny wziewnej;
  • nietolerancja lub brak poprawy lub brak stabilizacji klinicznej po stosowaniu tobramycyny wziewnej.
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.