AR-501 w terapii zagrażających życiu bakteryjnych zakażeń płuc u chorych z mukowiscydozą

0

Europejska Agencja Leków (EMA) przyznała status leku sierocego preparatowi AR-501 (Panaecin) firmy Aridis Pharmaceuticals Inc. W czerwcu ubiegłego roku firma Aridis otrzymała oznaczenie leku sierocego dla AR-501 od Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

Pacjenci z mukowiscydozą często cierpią na ciężkie, uporczywe wtórne bakteryjne zakażenia płuc. AR-501 to drobnocząsteczkowy lek przeciwinfekcyjny, w którym gal (wziewna postać cytrynianu galu) działa jako analog żelaza, który antagonizuje wiele szlaków zależnych od żelaza w drobnoustrojach, a zatem osłabia wiele kluczowych funkcji bakterii. Przedkliniczne dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa wykazały, że AR-501 działa synergistycznie z wieloma antybiotykami, jest skuteczny przeciwko szczepom opornym na antybiotyki.

Uważa się, że gal hamuje wiele ścieżek syntezy i metabolizmu zależnych od żelaza wymaganych dla patogenności takich bakterii jak pałeczka ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa. Mechanizm działania AR-501 różni się od wszystkich antybiotyków.

AR-501 ma szerokie działanie przeciwbakteryjne przeciwko bakteriom Gram-ujemnym i Gram-dodatnim in vitro, w tym szczepom opornym na antybiotyki. Aktywność hamująca AR-501 wpływa również na bakterie rosnące w dojrzałych biofilmach i zapobiega tworzeniu się biofilmu. W mysich modelach bakteryjnych infekcji płuc, pojedyncza dawka aerozolu AR-501 podana podczas nebulizacji, chroniła zwierzę przed rozwojem infekcji i zmniejszała śmiertelność.

AR-501 jest opracowywany jako preparat wziewny (podawany za pomocą nebulizatora) w leczeniu zagrażających życiu bakteryjnych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą (CF). Stwierdzono, że dożylnie podawany gal jest bezpieczny i skuteczny (w niedawnym badaniu klinicznym fazy 2 z udziałem pacjentów z mukowiscydozą, badanie zostało przeprowadzone przez Uniwersytet w Waszyngtonie). Jednak dożylna postać galu obejmuje 5-dniowy ciągły wlew, który jest wymagającym i wyczerpującym schematem leczenia dla pacjentów. Wziewna postać AR-501 może być podawana samodzielnie w ciągu kilku minut, przeznaczona  jest do podawania raz w tygodniu i pozwala na bezpośrednie dostarczanie galu do płuc, w których przebywają patogenne bakterie.

Aktualnie AR-501 jest on oceniany w badaniu klinicznym fazy 1/2a u zdrowych dorosłych ochotników i dorosłych pacjentów z mukowiscydozą.

Wyniki pierwszego etapu badań klinicznych spodziewane są w pierwszym kwartale 2020 r., Natomiast wyniki z fazy 2a badań klinicznych planowane są na drugi kwartał 2021 r.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.