Ryzyko nowotworów przewodu pokarmowego u chorych na mukowiscydozę

0

Oczekiwana długość życia pacjentów z mukowiscydozą znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich trzech dekad. Z każdym rokiem zwiększa się liczba dorosłych chorych na mukowiscydozę. Niestety wydłużenie oczekiwanej długości życia zwiększa ryzyko rozwoju chorób towarzyszących mukowiscydozie oraz rozwoju nowotworów, w tym nowotworów przewodu pokarmowego.

Omówienie badań „Ryzyko nowotworów przewodu pokarmowego u pacjentów z mukowiscydozą: przegląd i metaanaliza” zostało opublikowany w najnowszym numerze czasopisma The Lancet Oncology.

Metodologia

W ramach metaanalizy danych, naukowcy wykorzystali bazy danych PubMed, MEDLINE, Google Scholar, Scopus, Embase i Cochrane w celu znalezienia i porównania wyników badań opublikowanych od momentu powstania baz danych do 1 sierpnia 2017 r. Oceniano ryzyko wystąpienia nowotworów przewodu pokarmowego u pacjentów z mukowiscydozą. W pracach zespołu wykorzystano również streszczenia ze spotkań naukowych i bibliografie artykułów w celu uzyskania dodatkowych materiałów i danych. Uwzględniono badania, w których podano standaryzowany wskaźnik zapadalności (standard incidence ratio – SIR). Nie zastosowano kryteriów wykluczających w odniesieniu do charakterystyki pacjentów (wiek, płeć, typ mutacji mukowiscydozy). Pierwszorzędowym rezultatem było ryzyko wystąpienia nowotworów przewodu pokarmowego u pacjentów z mukowiscydozą w porównaniu do populacji ogólnej. Wyniki zostały obliczone przy użyciu modelu efektów losowych, a analizy podgrup zostały wykonane w celu ustalenia, czy ryzyko raka żołądka i jelit różni się u pacjentów przed i po transplantacji płuc. W sumie przeanalizowano wyniki ponad 99 tysięcy pacjentów.

Wyniki

Ogólne ryzyko raka żołądka i jelit było znamiennie wyższe u pacjentów z mukowiscydozą niż w populacji ogólnej. W porównaniu do ogółu społeczeństwa, chorzy na mukowiscydozę mieli 20-krotnie wyższe ryzyko wystąpienia raka jelita cienkiego i 10 razy wyższe ryzyko wystąpienia raka okrężnicy.

Analizy wykazały, że ryzyko raka żołądka i jelit u pacjentów z mukowiscydozą, u których przeszczepiono płuca, było znacznie większe niż u pacjentów, którzy nie otrzymali przeszczepu.

“Nasze badanie sugeruje, że pacjenci z mukowiscydozą mieli znacznie zwiększone ryzyko raka żołądka i jelit w porównaniu z populacją ogólną, w tym jelita cienkiego, okrężnicy, dróg żółciowych i raka trzustki. Te odkrycia podkreślają potrzebę opracowania zindywidualizowanych strategii badań przesiewowych dla specyficznych miejscowo nowotworów przewodu pokarmowego u pacjentów z mukowiscydozą.”

Z metodologią i wynikami można się zapoznać w artykule: Risk of gastrointestinal cancers in patients with cystic fibrosis: a systematic review and meta-analysis

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.