Dofinansowanie posiłków w szkołach i przedszkolach w 2016

0

W latach 2014-2020 realizowany jest rządowy projekt “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Uprawnionymi do pomocy są dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli, uczniowie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Przy przyznawaniu pomocy obowiązuje kryterium dochodowe:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 951 zł,
– dla osoby w rodzinie – 771 zł.

Więcej informacji udzielają ośrodki pomocy społecznej w gminie zamieszkania.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.