Orzekanie o niepełnosprawności – ogólne zasady (poradnik 2020)

Definicje niepełnosprawności i systemy orzekania Niepełnosprawność to pojęcie bardzo złożone. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby, z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami. W Polsce … Czytaj dalej Orzekanie o niepełnosprawności – ogólne zasady (poradnik 2020)