Sposoby i mechanizmy przenoszenia zakażenia w mukowiscydozie

Istnieją różne sposoby i  mechanizmy przenoszenia zakażenia:

  • przeniesienie bezpośrednie:

– droga kontaktowa – bezpośrednia styczność z osobą chorą, z nosicielem bezobjawowym (przykładowo pocałunek, kontakt seksualny), z chorym zwierzęciem (ugryzienie, pokąsanie, zadrapanie);

  • przeniesienie pośrednie:

– styczność z  materiałem zanieczyszczonym płynami ustrojowymi, wydzielinami (przedmioty codziennego użytku);
– styczność ze skażonym sprzętem medycznym, skażoną krwią (transfuzja) lub preparatami krwiopochodnymi;
– droga powietrzno-kropelkowa – styczność z rozpylonymi w wyniku kichania, kaszlu lub mówienia kropelkami śliny i wydzielin pochodzących z jamy nosowej (jądra skroplenia unoszą się krótko w powietrzu i  mogą trafić na błonę śluzową nosa, jamy ustnej, spojówki chorego na mukowiscydozę lub zanieczyścić sprzęt i ręce pacjentów oraz personelu medycznego);
– droga powietrzno-pyłowa – styczność z  patogenami unoszącymi się w  powietrzu przez długi czas (powstałe w  wyniku odparowania wody drobne krople mogą trafić bezpośrednio do dróg oddechowych chorego na mukowiscydozę);
– styczność z  materiałem pochodzącym ze środowiska (przedmioty martwe, woda, ścieki, gleba, nawozy naturalne).

Transmisja powietrzna jest bardzo ważną drogą zakażeń krzyżowych. W  licznych badaniach wykazano dużą dynamikę transmisji kropelkowej. W  modelu doświadczalnym żywe patogeny były odnajdywane w  odległości nawet 6 metrów od osoby kaszlącej. Zakaźny aerozol został odzyskany z powietrza w  pomieszczeniach i  korytarzach szpitalnych, gabinetach fizjoterapii.

WordPress Tables Plugin

Zobacz także:

  1. Burkholderia cepacia complex (BCC) w mukowiscydozie
  2. Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus), MRSA w mukowiscydozie
  3. Jak czytać wyniki badań mikrobiologicznych
  4. Źródła zakażeń u chorych na mukowiscydozę – pozaszpitalne nabycie od osób bez mukowiscydozy
  5. Źródła zakażeń u chorych na mukowiscydozę – zwierzęta domowe, gospodarskie

 

Źródła:

  1. Mirosław Wójcik. Patogeny w przebiegu mukowiscydozy. Mukowiscydoza nr 41
  2. Zalecenia dotyczące zapobiegania i kontroli zakażeń u chorych na mukowiscydozę. Infection Prevention and Control Guideline for Cystic Fibrosis: 2013 Update. Cystic Fibrosis Foundation Guideline