Zmiany przy ubieganiu się o dofinasowanie ze środków PFRON (poradnik 2020)

2

Od 01.01.2020 r. w całej Polsce można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Artykuł archiwalny!

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Jedyne, co jest potrzebne to:

 • dostęp do Internetu,
 • konto w Systemie SOW,
 • Profil Zaufany. (Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków).

Dodatkowe informacje:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

 

Osoba niepełnosprawna może wystąpić o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do:

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • likwidacji barier w komunikowaniu się,
 • likwidacji barier technicznych,
 • likwidacji barier architektonicznych,
 • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • wsparcia w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Zadania te realizują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR) i to tam należy złożyć właściwy wniosek o dofinansowanie.

Wnioski najlepiej składać na początku roku kalendarzowego, jednak ze względu na różne praktyki poszczególnych powiatów (czasami nabór zaczyna się później), warto przed złożeniem wniosku zadzwonić do właściwej sobie instytucji (PCPR/MOPR) i zapytać, czy rozpoczęli już nabór wniosków. W dobie internetu zdobycie numeru do właściwej instytucji nie jest problemem, natomiast może nam zaoszczędzić czasu i na przykład konieczności ponownego składania lub kompletowania załączników do wniosku.

Warto się pospieszyć, gdyż często, ze względu na ograniczone środki, brana jest pod uwagę kolejność składania wniosku.

W poniższych linkach znajdą Państwo informacje o zasadach ubiegania się o poszczególne dofinansowania:

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2019 r. wynosiło 4.931,59 zł*.

Zatem kryteria obowiązujące od 01.12.2019 r. przy ubieganiu się o dofinansowanie do:

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • turnusów rehabilitacyjnych,

wynoszą:

 • 2.465,79 zł – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (50% przeciętnego wynagrodzenia),
 • 3.205,53 zł – w przypadku osoby samotnej (65% przeciętnego wynagrodzenia).

*Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2019 r. (M.P.2019.1072)

Artykuł archiwalny!

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

 1. Bania mówi

  To jest kłamstwo. Próbowałem złożyć wniosek w Gdańsku ona bariery w komunikowaniu przez sów i nie ma takiej możliwości. Proszę nie kłamać ludziom dla których wyjście z domu jest teraz podwójnie ciężkie

 2. Madzia mówi

  Proszę się skontaktować z PFRON-em lub PCPR. SOW działa jak najbardziej, może są problemy techniczne.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.