Stopnie niepełnosprawności – porównanie (poradnik 2019)

4

Odpowiadające sobie orzeczenia stopnia niepełnosprawności

Dawny system orzecznictwa OBECNY SYSTEM ORZECZNICTWA
(od dnia 1 września 1997 r.)
orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie lekarza orzecznika ZUS orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenie rentowe dla rolników KRUS
I grupa inwalidzka całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji znaczny stopień niepełnosprawności Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączona z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego
II grupa inwalidzka całkowita niezdolność do pracy umiarkowany stopień niepełnosprawności brak odpowiednika
III grupa inwalidzka częściowa niezdolność do pracy lub celowość przekwalifikowania zawodowego lekki stopień niepełnosprawności Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Pokaż całość tabelki (na telefonach)

Uwaga: Osoba posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez służby mundurowe, aby móc korzystać z uprawnień przewidzianych przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r., musi uzyskać orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (niemożliwe jest w takim przypadku zastosowanie uproszczonej procedury).

Definicja niepełnosprawności: Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192, 2354);
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2027);
3) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2017 poz.1541);
4) Obwieszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2018 poz. 2027).

Opracowanie: Magdalena J. Tomczyk

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

 1. rafał mówi

  mam znaczny stopien niepełnosprawnosci i posiadam samochód zarejestrowany na siebi czy moge coś odliczyć od podatku

  1. Magdalena mówi

   tak, można m.in. odliczyć używanie samochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wszystko jest w tym artykule: https://oddechzycia.pl/pomoc-socjalna/ulga-rehabilitacyjna-i-prorodzinna-poradnik-2019/

 2. Andrzej mówi

  Jestem trwale nie zdolny do pracy na stałe i mam umiarkowany stopień niepełno sprawności . Jakie mi się należą ulgi komunikacyjne ?

  1. Magdalena mówi

   każde miasto ma ustalone swoje ulgi na komunikację miejską w zależności od stopnia niepełnosprawności, rodzaju niepełnosprawności czy nawet rodzaju rent. O ulgach i uprawnieniach pisałam tutaj: https://oddechzycia.pl/pomoc-socjalna/ulgi-znizki-i-inne-prawa-osob-niepelnosprawnych-takze-z-mukowiscydoza/

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.