Różnice pomiędzy zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym (poradnik 2021)

5

Różnice pomiędzy zasiłkiem a dodatkiem pielęgnacyjnym.

 

Zasiłek pielęgnacyjny Dodatek pielęgnacyjny
Przyznaje i wypłaca organ gminy (np. OPS) Przyznaje i wypłaca ZUS
Nie trzeba mieć prawa do innego świadczenia Trzeba mieć prawo do renty lub emerytury z ZUS lub KRUS
Przyznawany na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół orzekania o niepełno-sprawności lub lekarza orzecznika ZUS lub dawne Komisje ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia. Przyznawany wyłącznie na podstawie orzeczenia ZUS
Przyznawany wyłącznie na wniosek Dodatek ze względu na wiek jest przyznawany z urzędu, ale dodatek ze względu na całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji – wyłącznie na wniosek.
niepełnosprawne dziecko; - osobie niepełnosprawnej w wieku 16 lat, jeśli przyznane jej zostało o znacznym stopniu niepełnosprawności; - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; - osobie, która ukończyła 75 lat ukończone 75 lat lub ze względu na całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji
Wysokość wynosi od 01.11.2018 - 184,42 zł (netto), od 01.11.2019 - 215,84 zł. Wysokość wynosi 239,66 zł (netto) od 01.03.2021
Uregulowany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Uregulowany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego

 

Od 1 marca 2021 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi 239,66 zł. (netto). Wysokość dodatku waloryzowana jest w marcu każdego roku.

Uwaga! Nie można pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Jeśli spełniamy kryteria do pobierania obydwu, musimy wybrać jedno ze świadczeń, oczywiście możemy wybrać wyższe. W praktyce zdarzają się przypadki łącznego pobierania obu świadczeń, ale może się to wiązać z koniecznością zwrotu zasiłku pielęgnacyjnego wraz z odsetkami, co może wpędzić w dodatkowe problemy finansowe.
W związku z tym, że renta socjalna jest finansowana z budżetu Państwa, nie przysługuje do niego dodatek pielęgnacyjny z ZUS-u, tylko zasiłek pielęgnacyjny z G/MOPS-u. Wyjątkiem jest posiadanie dodatkowo renty rodzinnej, ponieważ do renty rodzinnej przyznawany jest dodatek pielęgnacyjny. Ci, którzy nabyli we wcześniejszych latach już nie istniejącą rentę uczniowską (szkolną), mają prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS-u.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym ustalanym na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osobie niepełnosprawnej niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie jako dodatek do emerytury lub renty i wynika z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba może otrzymywać tylko jedno z powyższych świadczeń:

 • albo dodatek pielęgnacyjny (dotyczy osób otrzymujących rentę bądź emeryturę),
 • albo zasiłek pielęgnacyjny (dotyczy osób nieuprawnionych do renty bądź emerytury).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1118, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, 2245, z 2019 r. poz. 39);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. (Dz. U. 2011 nr 237 poz. 1412
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 nr 228 poz. 2255, tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, 2354).

 

Magdalena J. Tomczyk

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

 1. A dam mówi

  Czy mając umiarkowany stopień niepełnosprawności mogę starać się o zasiłek pielęgnacyjny!

  1. Madzia mówi

   w artykule jest o tym napisane, kiedy się można się starać o zasiłek pielęgnacyjny “- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; – osobie, która ukończyła 75 lat”

  2. Anonim mówi

   Tak

 2. Krystyna mówi

  Po co mi stopień znaczny skoro mam a zasiłek pielęgnacyjny mi odtrącają od zasiłku stałego , z czego żyć leki wizyty u lekarza . Lepiej obrazu sobie odebrać życie bo nie ma pomocy dla takich ludzi w mojej sytuacji.

 3. Ewa mówi

  Witam mam 51 lat zachorowałam na Leśniewskiego Chrohna 17 lat temu,renty żadnej nie mam bo mam 8 lat przepracowane dostaje 215 zł pielęgnacyjnego. Czy n zależy mi się coś jeszcze z OPS ? Mąż ma renty 819 zł.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.