Jak odliczać wydatki na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Poradnik 2020 + kalkulator online

Poradnik podatkowy 2020

18

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają w danym roku osoby niepełnosprawne (np. z mukowiscydozą).

Więcej o uldze rehabilitacyjnej tutaj, a o odliczaniu kosztów związanych z używaniem samochodu tutaj.

Specyficznie rozliczana jest ulga w związku z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).Oznacza to, że nie wszystkie leki podlegają odliczeniu, np. leki bez recepty jak suplementy diety, czy leki ogólne niezwiązane z niepełnosprawnością przepisane przez lekarza rodzinnego. Ulgę na leki wykazuje się w załączniku PIT-O deklaracji właściwej podatnikowi, tj. w PIT-36 lub PIT-37.

UWAGA: Można odliczać odżywki typu Ensure, Fortimel, Nutridrinki, ale podstawą jest zaświadczenie/wypis od lekarza specjalisty, że chory z mukowiscydozą, czy inną chorobą przewlekłą/niepełnosprawnością musi je stosować.
UWAGA: Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.

 

Przykład:

Jeżeli w styczniu roku podatkowego wydałeś na leki kwotę 90 zł, odpowiednio w lutym 120 zł, w marcu 200 zł a w kwietniu 300zł, to w zeznaniu podatkowym możesz odliczyć 320 zł, czyli sumę kwot obliczanych jako nadwyżkę wydatków poniesionych w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

Zielone pola są edytowalne, można w poniższym arkuszu przeliczyć własne wydatki (proszę kliknąć w zielone pole i zmienić wartość wydatków).

Miesiąc Wydatki Do odliczenia Sposób obliczenia kwoty odliczenia
Styczeń 90 0 90 - 100 < 0
Luty 120 20 120 - 100 = 20zł
Marzec 200 100 200 - 100 = 100zł
Kwiecień 300 200
Maj 0 0
Czerwiec 0 0
Lipiec 0 0
Sierpień 0 0
Wrzesień 0 0
Październik 0 0
Listopad 0 0
Grudzień 0 0
SUMA 710 320

 

Podstawa prawna:

 • art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a -7g, ust. 13a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).

 

Magdalena J. Tomczyk

 1. Ola mówi

  Czy możemy bardziej wyczerpać temat.. mam orzeczenie z symbolem 05-R.
  Podstawa zwrotu jest recepta +faktura
  Co oznacza czasowo/na stałe – czy recepta 30 tabletek to już stosowanie czasowe?
  Rozliczyć mogę każdy lek z recepty wypisanej na moje dane? A może musi to być lek działający na narząd ruchu zgodnie z kodem niepełnosprawności?

  1. Magdalena mówi

   lek wydawany na jakiś czas zgodnie z zaleceniem lekarza jak najbardziej może podlegać odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
   W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „leku” – a zatem posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Z definicji tych wynika, że: lekiem aptecznym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydawania bezpośrednio w aptece; lekiem gotowym jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej; produkt leczniczy to substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, lub podawana człowiekowi lub zwierzęciu w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego. Wykaz produktów spełniających cechy „leku” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został zamieszczony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Osoba niepełnosprawna musi spełnić takie warunki jak:
   – ponieść w danym miesiącu wydatki na zakup leków powyżej kwoty 100 zł,

   – posiadać dokument potwierdzającego poniesienie wydatku (faktury) – jeżeli wydatek ponosi podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, to dowód poniesienia tegoż wydatku powinien być wystawiony na podatnika.

   – posiadać potwierdzenie przez właściwego lekarza specjalistę o konieczności stosowania zaleconych leków.
   Przy czym określenie, że lekarzem uprawnionym do stwierdzenia stosowania określonych leków jest wyłącznie lekarz specjalista oznacza, iż uprawnionym do wydania stosownego zaświadczenia jest każdy lekarz posiadający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny np. onkolog, okulista, dermatolog, itp. W omawianym przepisie nie określono w jakiej formie lekarz specjalista powinien stwierdzić potrzebę stosowania określonych leków stale lub czasowo co oznacza, iż dopuszczalna jest tutaj każda forma, nawet ustna. Dla celów dowodowych zasadnym jest jednak przyjęcie formy pisemnej, np. zaświadczenia.
   Reasumując, jeśli lekarz specjalista wyda zaświadczenie, że zakupione leki, które muszą być stosowane czasowo lub na stałe i podatnik ma orzeczenie o niepełnosprawności to taki podatnik ma prawo korzystać z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

   1. Dorota mówi

    Zasadniczo wszystko rozumiem. Niestety recepty na leki mam z kliniki bólu gdzie przyjmuje lekarz anestezjolog, czyli generalnie chyba nie mogę tych leków rozliczyć bo musi być specjalista – czy anestezjologa traktować jako specjalistę???

    1. Magdalena mówi

     raczej specjalista to jest.

 2. Witold mówi

  Kupując leki w aptece, należy rozgraniczać na leki z recepty a kupowane bez recepty, czy może być wszystko na jednej fakturze a od podatku odliczyć z tej faktury tylko leki na receptę.

  1. Magdalena mówi

   Są leki, do których nie potrzeba recept, ale lekarz uznał, że trzeba jest zażywać. Trzeba mieć zaświadczenie.
   Można odliczyć np. odżywki typu nutridrink odliczyć jeśli lekarz wyraźnie wskazał, że konieczne jest stale spożywanie tych odżywek.
   Suplementy diety, leki przeciwbólowe, które można kupić np. na stacji benzynowej – nie wchodzą w zakres wydatków na leki do odliczenia.
   Jeśli na fakturze będą pozycje, które nie podlegają odliczeniom, to trzeba odpowiednio fakturę umniejszyć.

 3. Ola mówi

  Proszę o informację, co z lekami na niepełnosprawne dziecko. Faktury powinny być wystawione na opiekuna czy na dziecko. I co w przypadku jak są wystawione na dziecko poniżej 16 roku życia, czy można to odliczyć?

  1. Magdalena mówi

   jak najbardziej można odliczyć. Apteki sa zobowiązane wystawić fakturę na leki zlecone przez lekarza na dane osoby, której dotyczy, czyli jeśli to leki dziecka, to będzie faktura na dziecko.

 4. JUSTYNA mówi

  Witam, mam pytanie czy leki takie jak witaminy w kroplach: E (bez recepty) i AD (obecnie na recepte), cebion, vitacon (na recepte) i kreon 10000 tez podlegaj odliczeniu w przypadku dziecka chorego na mukowiscydoze mimo ze sa bez recepty a sa konieczne w chorobie?

  1. Magdalena mówi

   jak najbardziej. Potrzebne jest zaświadczenie lekarza, że dziecko bierze na stałe leki. Również odżywki typu nutridrinki, ensure jak najbardziej podchodzą pod odliczenia, gdyż są to odżywki medyczne i jeśli jest wyraźne wskazania do tego by je zażywać.

 5. GRAŻYNA mówi

  Po rozliczeniu faktur aptecznych ( odjęcie stu złotych co miesiąc ) , na jaką kwotę można czekać do zwrotu ? wg wyżej pokazanych wydatki -710 do odliczenia – 320. iIe bedzie zwrotu ?????

  1. Magdalena mówi

   minus 18% jeśli są niskie dochody. Ta ulga jest od dochodu, czyli przed policzeniem podatku…

 6. Kamil mówi

  Witam,
  Jeżeli Lekarz Specjalista uzna,że muszę stosować magnez z vit b6 a także leki przeciwbólowe to mogę je odliczyć?Oczywiscie posiadając stopien niepełnosprawności
  Co grozi za złe odliczenie leków typy mazgnez przeciwbólowe leki?

  1. Madzia mówi

   to są leki ogólnodostępne i jako takie nie mogą być podmiotem odliczeń. Nieprawidłowe odliczenie wykryte w czasie kontroli US powoduje złożenie korekty i zwrot podatku z odsetkami.

 7. Stefan mówi

  Witam .
  Uważam że temat w obszarze odliczania ulgi za leki nie jest jasno sprecyzowany – osoby do niej uprawnione /głównie emeryci/ nie korzystają z odliczeń gdyż nie wiedzą o przysługujących im
  uprawnieniach korzystania z ulgi rehabilitacyjnej . Natomiast “multum” osób odlicza sobie ulgę
  wystawiając raz na 3-m-ce zbiorczą fakturę na podstawie kilkunastu zebranych od rodziny paragonów
  w większości nie mających pokrycia w receptach .

  1. Madzia mówi

   Niestety nie można tak robić. Weszło prawo, że leki na receptę wystawiane są tylko na osobę, która widnieje na recepcie. Nie każdy emeryt ma orzeczenie o niepełnosprawności, a ty samym nie każdy emeryt może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.

 8. Matylda mówi

  A jeśli leki kupowane były dla niemowlaka (obecnie ma rok) to na kogo powinny być faktury? Na dziecko czy na jednego z rodziców?
  Mleko Bebilon pepti mct (na receptę) pewnie nie podlega odliczeniu?

 9. Anna mówi

  Czy wydatki z tytułu użytkowania samochodu (2280zł) i wydatki na leki (powyżej 100zł) (t.j. np.600zł) można zsumować? I wtedy odliczamy kwotę 2880zł?

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.