Jak odliczać wydatki na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Poradnik 2019 + kalkulator online

0

Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i przez osoby, na których utrzymaniu pozostają w danym roku osoby niepełnosprawne (np. z mukowiscydozą)

Specyficznie rozliczana jest ulga w związku z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ani do wydatków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).

UWAGA: Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.

 

Przykład:

Jeżeli w styczniu roku podatkowego wydałeś na leki kwotę 90 zł, odpowiednio w lutym 120 zł, w marcu 200 zł a w kwietniu 300zł, to w zeznaniu podatkowym możesz odliczyć 320 zł, czyli sumę kwot obliczanych jako nadwyżkę wydatków poniesionych w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.

Zielone pola są edytowalne, można w poniższym arkuszu przeliczyć własne wydatki (proszę kliknąć w zielone pole i zmienić wartość wydatków).


 

Podstawa prawna:

  • art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a -7g, ust. 13a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, 1540, 1552, 1629, 1669 i 1693, 2073, 2126).

 

Magdalena J. Tomczyk

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.