Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

0

Przypominamy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje do 28 czerwca 2020 r., czyli do końca roku szkolnego. Ustawodawca będzie mógł w drodze rozporządzenia ustalić dłuższy okres pobierania zasiłku w stosunku do poszczególnych grup osób w zależności od działania poszczególnych placówek.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870).
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.