Terapia lumakaftorem z iwakaftorem nie zwiększa wydzielania insuliny u pacjentów z mukowiscydozą ΔF508/ΔF508

0

Nieprawidłowości w tolerancji glukozy, w tym cukrzyca zależna od mukowiscydozy (CFRD, z ang. Cystic Fibrosis-Related Diabetes) są częste u pacjentów z mukowiscydozą. W małych badaniach pilotażowych leczenie iwakaftorem poprawiało wydzielanie insuliny u pacjentów z mutacją G551D.

Naukowcy z USA zbadali wpływ leczenia lumakaftorem w połączeniu z iwakaftorem na tolerancję glukozy i wydzielanie insuliny u pacjentów z mukowiscydozą, którzy byli homozygotami ΔF508 (podwójna mutacja CFTR: F508del). O badaniach możemy przeczytać w najnowszym numerze Journal of Cystic Fibrosis.

39 pacjentów przeszło 2-godzinne doustne testy obciążenia glukozą (OGTT) na początku badania przed otrzymaniem pierwszej dawki lumakaftoru z iwakaftorem oraz po 3, 6 i 12 miesiącach terapii. Porównywano parametry glukozy, insuliny i c-peptydu OGTT.

W porównaniu do wartości wyjściowych, poziomy glukozy na czczo i po 2 godzinach w OGTT, czas do osiągnięcia maksymalnego poziomu insuliny nie różniły się istotnie po 3, 6 i 12 miesiącach leczenia lumakaftorem w połączeniu z iwakaftorem. Podobnie, poziomy c-peptydu nie różniły się.

Wydaje się, że lumakaftor w połączeniu z iwakaftorem nie poprawia wydzielania insuliny u pacjentów z mukowiscydozą, z podwójną mutacją ΔF508.

Wyniki badań z omówieniem: https://www.cysticfibrosisjournal.com/article/S1569-1993(20)30862-6/abstract

 

 

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.